:: O3ONE HOTEL:: Iz mog ugla arhetipske dimenzije stvarnosti:: 5 – 13. oktobar 2007. // otvaranje u 19h

Jovana Malašević
Prva samostalna izložba Jovane Malešević nastala je kao rezultat umetničkog izražavanja u nekoliko različitih medijuma: slikarstvu, kostimu, crtežima i predmetima primenjene umetnosti – svećnjacima i nakitu. Prisutnost svakog pojedinačnog rada tumači se u širim okvirima idejne koncepcije, koja određuje međusobnu uslovljenost ovih raznovrsnih medijuma. Polazna ideja otkriva se u slikama koje, varirajući motiv hrama i njegovog čuvara, oživljavaju duhovnost jedne stare legende koja je poslužila kao literarni predložak, pokazujući tako da je inspiracija za nastanak ove kompleksne skupine različitih radova proizašla iz religioznosti, mitologije, simbola i njihovog primarnog, iskonskog značenja, onog koje nije narušeno generalizacijama i reinterpretacijama savremenog doba. Mimo bilo kakvog određenja neke konkretne religije, i sa simbolima mnogoznačnim i retko vizuelno prepoznatljivim, ove maštovite slike ostavljaju prostor za lični doživljaj i tumačenja.

Ostali radovi predstavljaju pokušaj da se, kroz transponovanje starog u savremeno, u načinu mišljenja i u vizuelnom izrazu, ostvari jedan svojevrsan spoj – s jedne strane kroz sam način rada i unikatnost predmeta, s druge strane kroz njihov finalni izgled.

Svedene forme kostima karakteristične su za moderno doba, ali obogaćene i oplemenjene materijalima, dezenima, nakitom i detaljima koji vraćaju duh i lepotu minulih vremena. Neki od svećnjaka, koji estetikom raskošnih i dekorativnih formi prkose geometrizmu i minimalizmu savremenog dizajna, ipak ostvaruju svoju funkcionalnost kroz jedno od najvećih dostignuća modernog doba – električnu struju. U plošnim formama bojenih crteža, motivi hrama i simboli religioznosti i mitologije dobili su jedan dekorativan oblik, tek mestimično asocijativan, ali u biti apstrahovan do neprepoznatljivosti, čime je dat moderan izraz ne-modernom motivu i predložen još jedan u nizu načina na koji se taj spoj može ostvariti.

Rad Jovane Malešević predstavlja jednu promišljenu kompilaciju u okviru koje autorka pokušava da, negirajući antagonizam između anahronog i modernog, introvertnog i ekstravertnog, pretoči sopstvenu viziju sveta u niz radova koji su svi prožeti jednakom idejom. Takav svet i simbol u njemu, viđen, iz njenog ugla, ličan i privatan, može, na drugačijem nivou interpretacije, postati isti za sve.

Jovana Malešević (1982, Beograd) završila je gimnaziju, a nakon toga upisala Akademiju Lepih Umetnosti, odsek za kostimografiju. Još tokom studija počela je da radi na filmu, reklamama i spotovima kao kostimograf i stilista. Diplomirala je savremeni kostim kod profesorke Dijane Macure i scenski kostim kod profesorke Ljiljane Dragovic (2005).
Duboko u sebi oseća dah i lepotu umetnosti. Želi da zaviri u svaki kutak umetničkog stvaralaštva i da se u tome oproba. Ima potrebu da istražuje, pronalazi i širi svoje horizonte.

modni dizajn/ dizajn lampi, svećnjaka/ slike i crteži
Izložba: Iz mog ugla arhetipske dimenzije stvarnosti
Autor: Jovana Malešević

Otvaranje: petak/ 05. oktobar 2007/ 19h/ O3ONE HOTEL