Dislokacija

Miloš Đorđević
23. mart - 4. april 2009.

dislokacija
Savremena praksa utemeljena na tradicionalnim vrednostima. Okosnica projekata je razmatranje o grafičkom mediju kao formi umesto sredstva izražavanja. Težnja ka autonomiji samog medija, a upravo kroz novu procenu vrednosti istog. Smatram da grafika može biti legitimno i autentično autorsko delo koje ima mogućnost identičnog ponavljanja, što se odnosi na karakteristiku medija, a ne dela nužno.
Shodno tome generišem otisak oslobođen od faseta, margina, klasične signature, on se potpuno sjedinjuje sa podlogom koja gubi ulogu nemog nosača otiska i postaje aktivan element. Otisak više nije puki (s)likovni prikaz. Biva rasterećen piktoralnog elementa sve do površine, konkretne plohe, što ustvari i jeste.
Startna pozicija u radu je ekspanzija kroz koju se u daljem razvoju prožimaju makro i mikro aspekti.

Miloš Đorđević rođen je 1978. godine u Ćupriji. Diplomirao na Akademiji Likovnih umetnosti u Prištini, a magistrirao na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu. Član je ULUS-a od 2005. godine. Imao je sedam samostalnih izložbi. Učestvovao je na preko 70 nacionalnih i međunarodnih grupnih izložbi, bijenala i trijenala (Makedonija, Rumunija, Mađarska, Slovenija, Italija, Portugalija, Španija, Češka, Poljska, Belgija, Kanada, SAD, Meksiko, Urugvaj). Nagrađivan je više puta.