Narodni heroj Petar Petrović

Živko Grozdanić
27. april – 9. maj 2009.

dsc_3447

U okviru izložbe Narodni heroj Petar Petrović, Živko Grozdanić će prikazati novu seriju radova, koji razmatraju istorijske kontradikcije aktera nacionalnih istorija u Jugoslaviji i EX YU  (partizani, četnici, ustaše…). Izložba se sastoji od 36 objekata i tri velike skulpture, a osnovni motiv je izjava Stjepana Mesića, predsednika Republike Hrvatske:  „Nijedna žrtva iz Jasenovca nije kriva za nijednu žrtvu na Blajburgu, a dio žrtava na Blajburgu su bili krivi za žrtve u Jasenovcu”.Kao „harizmatski stvaralac koji je autodidakt”, ali i ALEGORIJANAC, autor daje sebi za pravo da ovu političku izjavu preobrati u epistemološki znak umetnosti ili konceptualni rad. U takvoj aproprijaciji Mesićevog teksta, sada se sama izjava, ali i cela izložba i predmeti u njoj, sagledavaju kao integralni deo umetnosti. Postavljanjem izjave ili dela u „svet umetnosti” ima svoje uporište u ontologiji i kao takvo upućuje na sam izvor ili bit samih događaja tokom 1945. godine.”

Povod je autorova samostalna izložba u Banja Luci (april 2008. godine, Muzej savremene umjetnosti Republike Srpske), kada je pokušao da problematizuje funkciju spomenika narodnih heroja u Banja Luci, postavljenih na gradskom trgu, odnosno, da uporedi njihovu funkciju posle razarajućeg iskustva rata tokom devedesetih godina u tom delu BiH.  Drugi povod je početak otvaranja rasprava o novootkrivenim stratištima u Kočevskom Rogu u Sloveniji, zločinu partizanskih jedinica nakon 1945. godine.

Osim ovakvih primera, kao materijal za izložbu, autor je koristio i komentare pojedinaca na sajtovima (BLOG I HRVATI), u kojima se nalaze svi elementi za „funkcijanionisanje umetnosti“ u  izložbi.

Upravo ovakvi komentari, su mu poslužili da izložbu i radove u njoj, učini dinamičnim formama da bi otkrio kontradikcije celokupnog „istorijskog nasleđa”, što sama umetnost ima kao zadatak. Povezanost događaja iz 1941, pa čak i nazad, dublje u istoriji, sa događajima nakon 1945, 1971, pa sve do kasnih dvedesetih i danas, je puna mitskih struktura. Zadatak ove izložbe je da tu skrivenu logiku generisanja mita, učini vidljivom, a da „predmete, dela, komade, tekstove, iskaže” na izložbi, pre svega njihovu strukturalnu i značenjsku povezanost različitih odnosa istorijskih pojava, učini čitljivom za posmatrača umetnosti, kao osnovnog subjekta u hijerarhiji umetnosti.

Prividna prisutnost umetnosti ili odsutnost umetnosti u novim radovima, ne može se opravdati nedostatkom vremena za ozbiljnijom analizom dela koje realizuje, koje po pravilu nastaje poslednjih nekoliko dana pred otvaranje izložbe. Dakle, stalno u cajtnotu! Paradoks ovakve prakse se, u krajnjim ishodima, vidi u potencijalu koje rad izazove uznemiravanjem delića društvenog polja.

ŽIVKO GROZDANIĆ – alegorijanac

Akademiju završio 1983. u Sarajevu. Osnivač manifestacije Bijenala mladih u Vršcu, osnivač magazina Košava i Art Contekst. Politički aktivista demokratske stranke od 1990. godine, od 1984. godine organizovao je preko dvesta izložbi u Galeriji Konkordija. Danas direktor Muzeja savremene likovne umetnosti. Učesnik velikog broja grupnih i problemskih izložbi. Postavio 30 samostalnih izložbi.