IZVEŠTAJ

Milica Rakić
7 - 18. jul 2009.

izvestaj-2009
Sa delikatnim smislom za humor Milica Rakić stvara sopstvenu arhivu izveštaja, slika koje evoluiraju na preseku realnosti i fikcije.
Umetnica se koristi  principom čistoće moderne estetike: preovlađujuća bela, crvena i crna, sa izvorima u minimalizmu i geometriskoj apstrakciji, ali u detaljima posmatrači doživljavaju kontradiktorne aspekte njene kreacije.
Milica Rakić (SFRJ, 1972)
Meni je lako, ja sam zvezda
Diplomirala na VŠLPU i ALU u Beogradu. Izlagala na brojnim izložbama širom sveta (Transmediale 08 u Berlinu; Kansk Video Festival u Rusiji; Treće Bijenale u Pekingu; Carrefour2, Srpski kulturni centar, Pariz; Artconcept festival, Lenjingrad….). Dobitnica nagrade Zlatna igla ULUS-a. U svom radu ispituje način na koji jezik i kultura oblikuju lični identitet. Živi i radi u Beogradu.