Lična oznaka, Ornamentalna skarifikacija lica

Sonja Simić-Townsend
20 – 26. avgust 2009

Sonja-Simic-800

Projekat ‘Lična oznaka’ ilustruje i objašnjava ornamentalnu skarifikaciju lica, još uvek aktuelnu na udaljenom arhipelagu Južnog Pacifika, Solomonskim ostrvima. Ovi ožiljci, koje lokalno stanovništvo zove ‘pisanja po licu’, imaju dubok koren u lokalnoj tradiciji, a oni na čijim se licima nalaze, tretiraju se s posebnim poštovanjem.

‘Pisanja po licu’, pre svega, predstavljaju oznaku plemena i porodice. Pretpostavlja se da su nastali u vreme kada su ovim predelima vladali stalni etnički sukobi, a vezuju se i za kanibalizam koji je do 30-ih godina XX veka bio upražnjavan na ovim ostrvima. Veoma slična morfologija lica melanežanske populacije još jedan je od faktora koji je uslovio potrebu za instant identifikacijom. Bilo je, naime, potrebno neko vidljivo obeležje kao oblik prepoznavanja, a ‘Lični znak’ omogućio je upravo to.

Ovaj polivalentni projekat nastao je u periodu od oktobra 2004. do oktobra 2005. godine, kada je autorka boravila na Solomonskom arhipelagu. Njegov estetski, sociološki i antroploški aspekt, čine ga privlačnim posmatračima razlićitih senzibiliteta.