BALKAN DIARY

Reinhard Doubrawa
22 - 30. septembar 2009.

Belgrad_Auto_L185
Rajnhard Dubrava, nemački umetnik srednje generacije, obrazovan na uglednoj Kaselskoj školi Vizuelnih Umetnosti, sa specijalizacijom kod profesora Urs Luthi-a, koncipirao je za O3ONE izložbu pod nazivom «BALKAN DIARY».Rajnhard je prošle godine hraneći svoju severnjačku znatiželju, boravio u Srbiji. Rezultat i refleks njegovog boravka je upravo ova izložba.

Dosledno svom posmodernističkom maniru, ukrštajući raznorodne jezičke izraze, Rajnhard vodi «dnevnik», lišen deskripcije i naracije. Njegov jedini cilj je da kombinacijom dokumentarističkog materijala stvori sadržaj u svom umetničkom pogledu. Takav kontekstualni senzibilitet, nastao u trenutku i na mestu koje se zove Srbija, ili šire, Balkan, prvorazredna je činjenica koju umetnik s pravom koristi kao svoj najsnažniji kvalitet.

Izložba Rajnharda Dubrave je nesumnjivo pravi izazov za beogradsku publiku i redak primer visokog umetničkog nivoa u percepciji ovog prostora.

Za svoju izložbu u O3ONE-u, Rajnhard će napraviti serijal radova uzimajući u obzir tri aspekta:

I svoje poreklo i običaje koje je poneo sa sobom u Srbiju;

II ono što je u Srbiji video pod uticajem sopstvenih uobičajenih tokova percepcije;

III u izložbu će uvrstiti neke tekstove i komentare događaja.

Rajnhard Dubrava će u O3ONE-u predstaviti nekoliko radnih grupa od kojih će se svaka sastojati iz tri dela – fotografije na kojoj je rađena određena intervencija, crteža jednog od njegovih otisaka prstiju i papirnog šablona sa komentarom te fotografije.

Partner na projektu:
balkankult-logo