NA TRAGU SVETLOSTI

Leonora Vekić i Zlatko Cvetković
9 - 20. oktobar 2009. > Otvaranje: petak, 9. oktobar, 19h

prva

Izložba predstavlja svetlosno-prostorne instalacije dva autora, Leonore Vekić i Zlatka Cvetkovića, koje svojim sadejstvom formiraju jedinsveni prostorni ambijent. Posetilac ulazi u jedan svetlosno-treperavi svet satkan od polutransparentnih prostornih struktura. Materijali, kao što su kompakt diskovi, polivinil, pvc, sintetička vuna… svojom refleksijom u pokretu koriste svetlost kao element oblikovanja i sačinjavaju sopstveni irealni prostor. Ređanjem uniformnih nizova CD-ova Zlatko Cvetković fomira i geometrijske i amorfne strukture koje nisu apsolutno fiksirane već imaju i slobodu pokreta. Zajedno sa biomorfnim strukturama Leonore Vekić, instalacije naglašavaju vremensko prostorni beskraj, apsorbuju prostornu svetlosnu snagu, a svetlost u njima potiče od svetlosti zračenja materijala.