CRVENI

Uroš Đurić
22. oktobar - 4. novembar 2009.

Poseta-grobu-Vase-Pelagica

Prezreni i zaboravljeni (studija o revizionizmu)
Na izložbi pod nazivom Crveni biće prikazani poslednji radovi Uroša Đurića, koji se, inspirisani dokumentima i arhivskom građom, tematski bave istorijskim nasleđem ideje levice na našem tlu.

Podstaknut događajem opisanim u dokumentu iz 1873.  godine po kome je praktikant suda opštine beogradske Mijailo Arsenijević prijavljen zbog javnog iznošenja mišljenja da su „zakoni zasnovani na nečovečanstvu i da nad narodom tiranišu; da su činovnici više nagrađeni nego što treba, a da vrlo malo rade; da poneki bogataši imadu vrlo mnogo, a neki povasdan rade a nemaju ni leka, pa razlažući kaki pravični zakoni postoje u Sjedinjenim državama u Americi, u Švajcarskoj i kako je narod onamo ujednačen, pa da bi trebalo i kod nas jedared sve postojeće srušiti i narodnosti sve ujednačiti, itd.“, Uroš Đurić se bavi slobodom govora, zabranama, zastrašivanjima, progonima i ubistvima u prošlosti, kao i pozicioniranjem današnjih elita, koje kroz zakone, deklaracije, istrage, školstvo, javne nastupe kreiraju iskrivljenu sliku o razvoju savremenog srpskog društva.
Autor se zahvaljuje Istorijskom arhivu Beograda na svesrdnoj pomoći tokom pripreme izložbe a posebno g-đi Branki Prpi i timu saradnika – Jeleni Nikolić, Branki Branković, Srđanu Orestijeviću i Vladimiru Mijatoviću.

Biografija:

Studirao Istoriju umetnosti na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Diplomirao 1992. i magistrirao 1998. godine na Likovnoj akademiji u Beogradu. Učesnik beogradskog punk pokreta tokom ranih osamdesetih godina (Urban Guerrila). Osnivanjem autonomističkog pokreta 1989. godine sa Stevanom Markušem i objavljivanjem “Manifesta autonomizma” 1994. godine, postao aktivni učesnik beogradske umetničke scene. Izlagao je u Briselu, Ljubljani, Antverpenu, Edinburgu, Barseloni, Beču, Pragu, Čikagu, Parizu …