BREATH

Fumio Matsui
9 - 14. novembar 2009. > otvaranje u 19h

fumio

Fumio Matsui se kroz izložbu Breath bavi odnosom čoveka prema prirodi, i interakcijom ljudi iz velikih gradova sa prirodnim okruženjem. Autor je koncipirao izložbu na istraživanju odnosa čoveka i ekosistema, prevashodno čovekovog pristupa zelenilu, sa akcentom na tropskim šumama koje su uništene razvojem civilizacije.

Fumio Matsui rođen je u gradu Toyama, u Japanu. 1997. diplomirao je na Tama umetničkom Univerzitetu. Živi i radi u Tokiju. Bavi se grafičkim i web dizajnom, a u svom radu fokusiran je odnos čoveka i ekosistema. Njegova najveća ostvarenja uključuju osmišljavanje i produkciju vizuala i proizvoda za Ecotest, kompaniju koja sprovodi testiranje vode, dioksina i drugih supstanci; vizualizaciju strategije konzervacije prirodnog okruženja za japanski ogranak Conservation International, međunarodnu NVO; u okviru JT International planiranje ključnih poruka u advertajzingu za A.F.F, izložbu koja je održana na ulicama Srbije.

Na projektu učestvovali : Međunarodni Upravni odbor za globalno mapiranje, arhitekta Folić, Ted Richards, Ai Ohara