REDESIGN YOUR MIND 3

od-do arhitekti
9 – 19. decembar 2009. > otvaranje u 19h

tasa_kucica_jovanabogdanovic2

Gosti na otvaranju / OFF  PESNIČENJE  / inicijativa: ŠKART / 20h / O3ONE
Redesign your mind 3 je nastavak projekta posvećenog afirmisanju teme održivog pristupa u dizajnu, koji se treću godinu za redom realizuje u Beogradu.
Izloženi radovi u okviru izložbe Redesign your mind 3 pokušavaju da odgovore na potrebe koje nisu zadovoljene postojećim funkcionalnim rešenjima; … da unaprede ili preispitaju neke od funkcija konvencionalnih upotrebnih predmeta; … da odgovore na potrebe onih koji ne pripadaju većini i ukažu na realne potrebe; …da na efikasan i duhovit način upotrebe nove / stare materijale.

Dvanaest okupljenih autora kroz svoje dizajn koncepte iskazuju stavove prema proizvodnji i potrošnji u savremenoj ekološkoj krizi, i prezentuju moguća rešenja koja mogu biti proizvedena / reciklirana u ručnoj ili industrijskoj proizvodnji, i biti ekološki i ekonomski opravdana.

Redesign your mind 3 su:

Gaetano di Gregorio / Venecija /, Sestres / Beograd /, Kako Ko / Beograd /, Jovana Bogdanović / Milano /,  Zhang Lei / Milano /, Miho / Beograd /, Tanja Todorović / New York /,  Ana Kraš / Beograd /, Antipod studio / Beograd /, Jovan Topalović / Beograd /, Synthesizer / London /, California Polytechnic University / San Luis Obispo /.

od-do arhitekti  / www.od-do.com /
Informacije o projektu Redesign your mind – www.redesignyourmind.org

RYM logo