Obeležavanje Svetskog dana dece, obolele od raka

15. februar 2007