Re-dizajn: Stvaramo nove brendove

SIEPA
12 - 14. januar 2010. > otvaranje u 18h

U saradnji sa Ministarstvom ekonomije i regionalnog razvoja Republike Srbije, Republičkom agencijom za razvoj malih i srednjih preduzeća i preduzetništva i Privrednom komorom Srbije, SIEPA je pokrenula akciju „Re-dizajn: Stvaramo nove brendove“, sa ciljem da se redizajniraju pakovanja proizvoda namenjena izvozu. Ovaj projekat će pomoći uspostavljanju bolje saradnje između privrede i obrazovnih institucija, sa ciljem da se promoviše značaj i poboljša pakovanje domaćih proizvoda, ali i promovišu mladi dizajneri. Za dizajn pakovanja angažovani su studenti Više politehnike Beograd i Fakulteta primenjenih umetnosti, smera industrijski dizajn, koji su svoje znanje i umeće pokazali na primerima iz prakse.

Od trideset i pet privrednih društava koliko se prijavilo na konkurs, izabrano je pet proizvoda na osnovu poslovnih rezultata, prepoznatljivosti brenda, geografske raspoređenosti i sl.: Adonis – “Teasy” čajevi;  Midra Eko – “Ekosteril” sredstvo za čišćenje podova; Bogutovo – “Boa” donji veš ; Novitet Dunav- kućni tekstil od damasta; Vanja Lux- “Ovsy”, posni slani kreker. Ovih pet brendova dobilo je nova rešenja pakovanja, a studentska idejna rešenja mogu se videti u O3ONE-u 12. i 13. januara 2010. godine.

Agencija za strana ulaganja i promociju izvoza (SIEPA) je institucija Vlade Republike Srbije koja svojim aktivnostima već sedam godina pomaže domaćim izvoznicima da izvezu svoje proizvode i usluge i postanu konkurentniji na stranim trzistima. Sa druge strane, SIEPA promoviše Srbiju kao investicionu lokaciju i pruža informacije internacionalnim kompanijama o mogućnostima ulaganja u Srbiju. Upošljavanje kapaciteta domaćih preduzeća, otvaranje novih radnih mesta, usvajanje savremenih znanja i tehnologija ključni su činioci ukupnog prosperiteta Srbije. U cilju povećanja konkurentnosti, kako domaćih preduzeća tako i Srbije, SIEPA svake godine organizuje nastup domaćih preduzeća na najprestižnijim međunarodnim sajmovima, kao i posete stranih preduzeća koji žele da nađu strane partnere u Srbiji.

O3ONE je nezavisan umetnički projekat, započet 2004.godine, koji deluje u oblasti kulturne produkcije i savremene vizuelne umetnosti. Osnovna misija jeste da podstakne razvoj i eksperiment u savremenoj umetničkoj produkciji, da pruži podršku kreativnom potencijalu Srbije, ali i da doprinese komunikaciji i razmeni sa umetničkim centrima u zemlji i svetu. O3ONE predstavlja jedinstvenu komunikativnu platformu u okviru koje umetnički sadržaj postaje dostupan najširem krugu ljudi, i proširuje ideju o tome šta sve umetnost može da bude.