Democratic Innovation

28. april 2007.


Kent Hansen je umetnik i teoreticar iz Kopenhagena. Vodi umetnicku organizaciju pod nazivom Democratic Innovation ciji je cilj uspostavljanje kritickog dijaloga izmedju razlicitih umetnickih i estetskih strategija u okviru sveta umetnosti, ali i izvan njega. Democratic Innovation komunicira sa strukturama drugih organizacija i institucija, ukljucujuci i korporativni biznis. Ideja se sastoji u tome da umetnicki projekti ove vrste imaju potencijal koji doprinosi kritici i transformaciji, u korist zaposlenih koji su angazovani na realizaciji demokratskih programa – u korporativnom svetu, kao i u drustvu generalno. Kent Hansen bio je medijator i umetnicki ko-direktor projekta INDUSTRIJE VIZIJE (2001), kojim su bili obuhvaceni umetnici, privatne i kulturne institucije kao sto su BST Soro, The Danish Technological Institute i Vestsjalland’s Art Museum. Tokom godinu dana umetnici i grupe N55, Superflex, Joachim Hamou i Kent Hansen saradjivali su sa zaposlenima i menadzerima dve kompanije – Basta Ltd. i LK Ltd. Rezultati ove saradnje bili su konacno predstavljeni izlozbom u Umetnickom muzeju Vestsjalland.
The Box Society je demokratska zajednica u izgradnji. Projekat nastoji da istakne i istrazi demokratske mogucnosti umetnickog rada u domenima razvoja i produkcije. Cilj je kreiranje konacne “glasacke kutije” postupkom kolektivnog kreativnog dizajna, rada i proucavanja, zajedno sa mladjim pojedincima (na primer, izmedju 17 i 25 godina, ali ne iskljucivo tih godina) kao i sa institucijama, skolama i/ili grupama.
Razvojne grupe u razlicitim lokalnim “ciljnim oblastima” rade u okviru ovog projekta kako bi svaka od njih kolektivno proizvela po jedan prototip interaktivne lokalne glasacke kutije (ili delove kutije), koji zajedno ucestvuju u nastanku konacne “Kutije”. Zajednicki interes grupe – “konacna” kutija, njen dizajn i retorika – posebno je usmeren glasacima koji nikada do tada nisu glasali. Pored toga, tematika koju projekat nastoji da istakne odnosi se na politicku komunikaciju i izgradnju medijski generisanog misljenja. Sredstva razvojnih procesa i prototipa koriste medijsku liniju komunikacije i efekte prostornog i grafickog dizajna, tekstova, zvukova, videa, ponavljanja specificnih politickih misljenja pomocu materijala zabelezenih video-trakom, multimedija, interaktivnih medija, itd. Na primer: jedan deo sadrzaja moze biti snimak specificnih politickih stavova u izabranoj lokalnoj oblasti, a snimljen materijal ponovo predstavljen performativnim ponavljanjem ucesnika projekta.
Tokom razvojne faze, izmedju razlicitih grupa u razlicitim lokalnim oblastima – koje rade na svojim specificnim verzijama prototipa glasacke kutije – ucesnici/koproducenti iz razlicitih grupa razmenjuju se i diskutuju o idejama, inovacijama, procedurama, procesima, iskustvima i znanju kroz direktnu interakciju, na sastancima, i virtuelno, na veb stranici [www.saloon.dk/boxsociety] – a stavovi i procene o generalnom procesu i organizaciji projekta/drustva Box Society razvijaju se simultano.

Razmena uspostavljena saradnjom izmedju projekta Box Society i nevladinih organizacija, javnih institucija i komercijalnih kompanija, u lokalnim/regionalnim podrucjima u kojima je projekat Box Society zapocet, rezultira kolektivnim ucescem razlicitih lokalnih grupa/koproducenata u istrazivanju procesa saradnje. Cilj ovog postupka sastoji se u (utopijskom) pokusaju razvoja drustva “Box Society” kao modela socio-ekonomskog i demokratskog razvojnog procesa u onim podrucjima za koje ova problematika predstavlja relevantnu i urgentnu potrebu.

Kustos:
Marko Stamenkovic

:: Democratic Innovation
Kent Hansen (Kopenhagen / Danska)
www.democratic-innovation.org
Prezentacija organizacije DEMOCRATIC INNOVATION i projekta THE BOX SOCIETY
www.saloon.dk/boxsociety
:: Subota / 28. April 2007 / 18:00