4od7 Arhitektura

2 - 10. mart 2010. > otvaranje u 19h

Izložba će prikazati aktuelnu produkciju “4od7” arhitektonskog studija, koji čine Đorđe Stojanović, Vlada Pavlović i Milutin Cerović, a čiji se svež pristup savremenoj arhitekturi, podjednako blizak praksi i eklektičkom istraživanju, istovremeno oslanja na digitalne i analogne operacije. Uvođenjem koncepta “održivosti” u ekološkom i organizacionom smislu, studio razvija razumevanje arhitekture kroz ideju o adaptibilnoj prostornoj organizaciji. Kroz seriju maketa, ilustracija i crteža, na izložbi će paralelno biti prikazani arhitektonski projekati koji su u izgradnji, kao i rezultati rada sa studentima na Arhitektonskom Fakultetu u Beogradu.

Arhitektonski studio 4od7 osnovan je tokom 2007. godine, sa početkom rada na regeneraciji i prenameni objekta „Dunavski cvet”, u Beogradu. Tokom 2008. godine, 4od7 izrađuje modularni projekat za pedijatrijsku kliniku u Istočnoj Africi, čija prostorna konfiguracija ima mogućnost rasta i sposobnost adaptacije prema kontekstualnim uslovljenostima. Iste godine, studio 4od7 učestvuje na Arhiteksnskom Bijenalu u Londonu, sa projektom ‘Snow City’ u kome se koriste topografske formacije kao jezik arhitekture i otvara polje delovanja između prirodnog i izgrađenog okruženja. 4od7 u svojim projektima uspostavlja interese za ekološke principe održivog razvoja koje aplicira na aktuelne projekte, produbljujući razumevanje odnosa između prirode i arhitekture. Trenutno, 4od7 radi na projektu za kolektivno stanovanje u Bejrutu i razivija rešenje za kastomizaciju masovne prozivodnje nameštaja.

Kroz rad sa studentima na Arhitektonskom Fakultetu u Beogradu koji se odvija paralelno sa projektantskom praksom, 4od7 razvijau ideje o adaptibilnim prostornim organizacijama. Na izložbi će biti prikazane arhitektonske strategije koje se zasnivaju na razvoju parametarskog modelovanja i generativne logike dizajna.