Antigena

Marijana Markoska
8 - 10. april 2010. > otvaranje u 19h

Izložba video radova nazvana Antigena prikazuje decu koja interpretiraju odabrani tekst iz Sofoklove Antigone, i to u digitalnom 3D okruženju.
Filmske scenografije njihove generacije su idealni gejm-sajber prostori, koji se u umetničkom smislu nastavljaju na poznate, klasične obrasce. Naslov Antigena je višeznačan, i predstavlja igru reči koja, pre svega, asocira na ovu antičku tragediju.

Ovi radovi takođe, kako naslovom tako i samim digitalnim medijem, ukazuju na eksponencijalni uspon nauke kroz prizmu društva: od praistorijskog „selektivnog odgajanja”, do molekularne biologije i genetike. Jedna od današnjih društvenih posledica ovog uspona je i hiperstimulacija dece, kao i njihovo nalaženje načina da od tog sveta pobegnu, koristeći se upravo njegovim dostignućima.