CONTRASTED WORKING WORLDS

19. maj 2007.

Contrasted Working Worlds (CWW) je intermedijalni umetnicki projekat medjunarodne grupe umetnika mladje generacije koji dolaze iz Zeneve (Svajcarska). Grupu, okupljenu oko projekta iniciranog u okviru teorijskog, studijskog i visemedijskog programa Critical Curatorial Cybermedia (CCC) iz Zeneve, cine Alejandra Ballon, Sylvain Froidevaux, Luz Munoz, Nathalia Rodriguez, Tilo Steireif, Olivier Desvoignes, Vlado Alonso, Gabriella Loeffel, Lukas Mettler, Elia Buletti i Manuel Schmalstieg. Koncipiran oko fenomena drustvene raspodele, kao jednog od modaliteta ekonomske produkcije, projekat predstavlja pokusaj estetskog promisljanja ekonomske moci, ukazuje na kljucna pitanja u visemedijskoj umetnickoj praksi i dovodi je u direktnu vezu sa kritickom interpretacijom savremene ekonomije. Razvojna faza projekta ima strukturu dvostrukog pristupa: jedan cini serija od sesnaest virtualnih tapeta (“Virtual Wall Papers”) posvecena sirokom rasponu participativnih platformi, a drugi (pod nazivom “The Shape of Common Experience in a Transitory Economy”) polazi od kljucnih pitanja u kontekstu podele zajednickih dobara, opadanja volonterizma i koncepta bazicnog prihoda. Izlozbeni format, u kojem ce biti predstavljen rezultat projekta, podrazumeva selekciju radova u domenima internet-arta, studija slucaja, reportaza, video-intervjua, fotografija i crteza, digitalnih (zvucnih i vizuelnih) instalacija i muzickog dogadjaja.

Critical Curatorial Cybermedia (CCC) je program interdisciplinarnog karaktera koji razvija umetnicke prakse zasnovane na politickoj misli, teorijama post-kolonijalizma i gender-teorijama, izlozbenoj estetici, estetici virtuelnog umrezavanja i internet-kulture. Program deluje u domenu razvoja istrazivanja politike netvorka, mobilnosti i multikulturalnih identiteta. U okviru CCC programa organizuju se kursevi, seminari, laboratorijske prakse i saradnja, u skladu sa odabranim multimedijskim (individualnim i grupnim) projektima koji imaju diskurzivne, narativne i vizuelne forme. Akademskim programom rukovodi devetoro medjunarodnih profesora: Catherine Queloz, Liliane Schneiter, Nils Norman, Ursula Biemann, Moyra Davey, Mark Dion, Christian Holler, Silvia Kolbowski, Christophe D’Hallivillee.

NOC MUZEJA
Subota, 19/05/2007, 19:00
CONTRASTED WORKING WORLDS (CWW)
Participativne virtuelne platforme & forme kolektivnog iskustva u tranzicionoj ekonomiji
http://www.cyberaxe.org/07/tiki-index.php
CCC – Critical Curatorial Cybermedia / Geneva University of Art and Design
Zeneva (Svajcarska)
http://www.ccc-programme.org/
http://www.hesge.ch/

Umetnici:
Alejandra Ballon, Sylvain Froidevaux, Luz Munoz, Nathalia Rodriguez, Tilo Steireif, Olivier Desvoignes, Vlado Alonso, Gabriella Loeffel, Lukas Mettler, Elia Buletti, Manuel Schmalstieg

Kustos: Marko Stamenkovic