Heartware

Marija Popivoda
13 - 15. april 2010. > otvaranje u 19h


Izložba pod nazivom Heartware (Are we all cyborgs?) magistarski je rad Marije Popivode, ostvaren na interdisciplinarnim studijama, grupe za digitalnu umetnost (na Rektoratu umetnosti u Beogradu). Kao predmet umetničkog istraživanja umetnica koristi ljudsko srce, koje u funkcionalnom kontekstu povezuje sa kompjuterom. Heartaware je inplant, kompjuterski hardver koji fikcionalno predstavlja centralni procesor. Kombinacija organskog i elektronskog sistema funkcioniše u jednoj vrsti simbioze, gde se telesna energija korisnika hardvera u obliku impulsa šalje bežičnim putem ka računaru. Izložba je zamišljena kao prezentacija takvog proizvoda, gde se prepliće fikcija sa pseudo dokumentarnim.Izložbu čine digitalne grafike, fotomontaže i video klipovi, koji se konceptualno bave problemom povezivanja tehnologije i ljudskog tela. Sa druge strane bavi se ispitvanjem mogućnosti prodiranja dizajna i advertajzinga u umetnost, kao i fenomenom simulacije kao metodom manipulacije.