HOME SWEET HOME

Milan Janic & O3ONE
19 - 22. april 2010. > otvaranje u 19h

Svakome je potrebna kuća… čak i beskućnicima. A beskućnika ima oduvek i uvek će ih i biti, pa se projekat “Home Sweet Home” ne bavi utopijskim idejama rešavanja ovog civilizaciskog problema, već odnosom prema njemu i glavnim akterima – beskućnicima, kao i svima onima kojima je osećaj doma nije svakodnevan.

HOME SWEET HOME projekat, kao dizajn i komunikaciona inicijativa, ima za cilj:
– da obezbedi beskućnicima kartonska skloništa napravljena od kartonskih kutija
– da privremena kartonska skloništa iskoristi kao oglasni prostor za jasnu poruku da NIKO ne treba da živi u kartonskim kućama
– da u opštem smislu podstakne senzibilizaciju na problem svih onih ljudi kojima  osećaj doma nije svakodnevan.

Projekat će u O3ONE-u biti predstavljen višemedijski – kroz fotografije, video radove i instalacije.
Pošlo se od proste identifikacije – staviti se u ulogu, upoznati. Tako uvodni deo projekta čine video-intervjui beskućnika, bivših i sadašnjih, ali i dece koja su zbrinuta u prihvatilištu u Beogradu. Ovom delu se pridodaje i velika kolekcija fotografija – portreta beskućnika iz raznih gradova, kao participacija internacionalne grupe autora.

Dizajnirana su specijalna kartonska skloništa čija je prednost u tome što su napravljena od minimalnog broja već korišćenih, standardnih kartonskih kutija. Postavljene instalacije provociraju, izazivajući različite reakcije. Svakako da se niko ne okrene za beskućnikom koji spava u kartonima u nekom uglu ulice. Sada, beskućnik ima uredno sastavljeno konačište sa zavidnim pogledom… Video radovi beleže segmente svake od instalacija prenoseći pomalo neuobičajenu situaciju za lokacije na kojima se istalacije nalaze.

U saradnji sa O3ONE-om projekat “Home Sweet Home” pomera se iz polja vizuelne provokacije na socijalnu problematiku savremenog društva, i napreduje ka kreativnoj i realnoj akciji od koje korist imaju oni koje sam sistem i društvo sve češče zaborave. U tom smislu svoju pažnju usmerio na decu koja veći deo svog detinjstva provode po domovima, prihvatalištima i svratištima, i koje će pomoći prikupljanjem sredstava tokom izložbe.