Peta beogradska internacionalna nedelja arhitekture

V BINA 2010, Arhitektura Bauhausa
7 - 15. maj 2010. > otvaranje u 17.30h


Izložba je predstavljena kroz 54 fotografije koje prikazuju tragove vremena koje je istorija ostavila na zgradama arhitekture Bauhausa i njihovoj unutrašnjosti, tragove koje su ostavili njihovi različiti graditelji i stanovnici. Fotografijama je prikazan vremenski period od prvih eksperimenata dvadesetih godina XX veka, iz vremena moći i represivne politike nacionalsocijalista, do vremena NDR, koja je negovala politiku stalnog zapostavljanja i ignorisanja ove arhitekture. Namera ove izložbe i prateće knjige je da dokumentuje ono što je zaboravljeno i tako omogući širi uvid u arhitekturu Bauhausa koja je godinama zanemarivana, ignorisana i zaboravljena u Istočnoj, pa i Zapadnoj Nemačkoj.

Izložba fotografija Hansa Engelsa
uz tekstove Aksela Tilha (Axel Tilch)

Posmatrajući renovirane zgrade starih majstora Bauhausa u gradu Desau dobio sam ideju da istražim da li i u drugim mestima pored već poznate, postoji i neka nepoznata Bauhaus arhitektura. U razgovorima sa stručnjacima došao sam do zaključka da do tog momenta nije bilo nijednog pregleda svih Bauhaus zgrada do danas – i tako sam se dao u potragu, prvo po arhivima, zatim i na putovanjima.
Pojam Bauhaus arhitekture naravno zahteva definiciju: zgrade koje su prikazane u ovoj knjizi kreacije su majstora Bauhausa, njegovih učitelja i učenika, kao i saradnika arhitektonskog biroa Valtera Gropiusa (Walter Gropius) iz perioda koji počinje osnivanjem Državne škole Bauhaus u Vajmaru 1919. godine, sve do njenog prvog zatvaranja od strane nacionalsocijalista u Desau 1932. godine, odnosno još godinu dana kasnije do njenog potpunog ukidanja u Berlinu, gde je grupa Bauhaus majstora bila okupljena oko Misa van der Roea (Mies van der Rohe).
Pri fotografisanju arhitekture posebno su me interesovali tragovi koje su vreme i istorija ostavili na u zgradama, ali i tragovi njihovih graditelja i stanara koji su vidljivi u unutrašnjosti zgrada. Taj istorijski raspon obuhvata vreme arhitektonskih eksperimenata iz dvadesetih godina, zatim period dolaska nacionalsocijalista na vlast i širenje njihove diskriminatorske politke koja je većinu pripadnika Bauhausa i srodnih ideja proterala u izgnanstvo, pa sve do vizuelne svedenosti i dosledne poslušnosti kao odlike zvaničnog stila u DDR-u. Istočna Nemačka je decenijama ignorisala ovo nasleđe arhitekture – mada su se i na Zapadu takva dela potcenjivala i zaboravljala.
Namera ove izložbe i knjige jeste ravnopravno dokumentovanje i poznatog i zaboravljenog, rekonstruisanog i propalog, kako bi se u javnoj svesti upotpunila panorama arhitekture Bauhausa.

Hans Engels

Hans Engels se još pre 20 godina specijalizovao u oblasti fotografije u arhitekturi. Nakon završenih studija na Bavarskoj državnoj akademiji za foto-dizajn tokom osamdesetih godina radi kao samostalni fotograf u Minhenu. Dijapazon njegovih dela kreće se od radova sa istorijskom tematikom pa sve do savremenog razvoja. Fotografije su sa jedne strane dokumentarne, kao što je to slučaj na Bauhaus izložbi, a sa druge strane interpretacija vremena u njegovim radovima igra veliku ulogu. Njegove fotografije publikovane su u mnogobrojnim knjigama i časopisima i prikazane na izložbama širom sveta.

Izložbu su omogućili Gete institut Beograd i HOCHTIEF, sponzor izložbe
Organizatori manifestacije:
BINA® Društvo arhitekata Beograda i Kulturni centar Beograda

Od 2006, svake godine, Beogradska internacionalna nedelja arhitekture organizuje devetodnevnu manifestaciju koja, prikazujći kvalitetne primere izgrađenog okruženja, želi da podstakne uspostavljanje kriterijuma koji doprinose unapređenju buduće arhitektonske i urbanističke produkcije. Tokom pet godina postojanja, BINA je organizovala niz izložbi, predavanja, radionica, debata, konferencija, stručnih obilazaka grada i projekcija filmova koji preispituju odnos prema savremenoj arhitekturi i urbanizmu na lokalnoj i međunarodnoj sceni. Ona je postala platforma za razmenu kritičkih stavova i bolje razumevanje pozitivnih ideja.