Bauhaus i Beograd – kontradikcija radikalne modernosti

Nedelja arhitekture, BINA 2010
14. maj 2010. > početak u 20h

Na predavanju biće reči o uticaju ideaja Bauhausa na srpsku arhitekturu, umetnost i dizajn između dva svetska rata, kao i nakon Drugog svetskog rata. Predstavićemo radove studenata iz vremena Kraljevine Jugoslavije, sa težištem na interesovanje za Bauhaus u beogradskom i zagrebačkom avangardnom časopisu ‘Zenit’. Miško Šuvaković prikazuje odnos prema Bauhausu kod mađarskih avangardista iz Vojvodine tokom dvadesetih godina, uticaj na velikog arhitektu Nikolu Dobrovića i na recepciju na beogradsku i srpsku arhitekturu, dizajn i vizuelnu umetnost posle Drugog svetskog rata.

Biografija

Prof. dr Miško Šuvaković rođen je 1954. godine u Beogradu. Doktorirao na Fakultetu likovnih umetnosti Univerziteta umetnosti u Beogradu 1993. godine. Redovni profesor na Fakultetu muzičke umetnosti. Predaje teoriju umetnosti na Interdisciplinarnim postdiplomskim studijama Univerziteta umetnosti u Beogradu. Gost predavač na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu. Objavio knjige Scene jezika (Beograd, 1989), Pas Tout (Buffalo, 1994), Prolegomena za analitičku estetiku (Novi Sad, 1995), Postmoderna (Beograd, 1995), Asimetrični drugi (Novi Sad, 1996), Estetika apstraktnog slikarstva (Beograd, 1998), Pojmovnik moderne i postmoderne likovne umetnosti i teorije posle 1950 (Beograd i Novi Sad, 1999), Paragrami tela / figure (Beograd, 2001), Anatomija angelova (Ljubljana, 2001), Figura, askeza in perverzija (Koper, 2001), Martek – Fatalne figure umjetnika – Eseji o umjetnosti i kulturi XX stoljeća u Jugoistočnoj, Istočnoj i Srednjoj Europi kroz djelovanje umjetnika Vlade Marteka (Zagreb, 2002), Impossible Histories – Historical Avant-gardes, Neo-avant-gardes, and Post-avant-gardes in Yugoslavia, 1918-1991 (CambridgeMass, 2003), Politike slikarstva (Koper, 2004), Pojmovnik suvremene umjetnosti (Zagreb i Ghent, 2005), Konceptualna umetnost (Novi Sad, 2007), Epistemology of Art (Beograd, 2008) itd. Kao kustos je organizovao oko 20 izložbi od 1978. godine do danas. Organizovao je izložbu Bauhaus 1919-1933 u Galeriji SKCa u Beogradu 1979. godine.

Informacije:
+381 11 2631935
prog@belgrad.goethe.org