Studio Udruženja Mladih Dizajnera (FISE/SYDA)

1 - 12. jun 2010. > Otvaranje: 19h

Na izložbi radova Studia Udruženja Mladih Dizajnera Mađarske (FISE/SYDA) biće prikazan širi izbor modernog mađarskog dizajna, u vidu manjih komada nameštaja, stakla i keramike. Moderni mađarski dizajn je po svemu dosta tradicionalan. Bavi se dizajnom na prilično teoretskoj i filozofskoj ravni, i oslanja se uglavnom na zanatske tehnike i ručnu izradu. Poslednjih dvadeset godina se mogu sumirati kao istraživanje mogućnosti povratka na svetsku scenu dizajna u potpuno novim okolnostima. Bogato iskustvo i veliki broj mladih stručnjaka su doprineli da mađarski dizajn ostavi iza sebe period oklevanja i da se danas smatra aktivnim i značajnim učesnikom na dizajn sceni kako u domenu delovanja tako i na institucionalnom nivou.

SYDA radi u domenu dizajna više od 27 godina. Glavno polje delovanja je pružanje podrške mladim profesionalcima na početku karijere u vidu omogućavanja korišćenja Galerije udruženja, koja im je na raspolaganju tokom cele godine, kao i pružanja odgovarajuće marketinške podrške za organizaciju i promociju izložbi. Galerija se nalazi u blizini mađarskog Parlamenta.