“Brendopolis”

Mileta Prodanović
13 - 25. marta 2006.


Osnovna tema izložbe «Brandopolis» je pozicija brenda, znaka, marke kao i konzumacije u širem smislu, u savremenom društvu obeleženom sveopštom globalizacijom i otporom prema istoj.

Serija «Brandopolis» sastoji se od dve grupe radova, prvu predstavljaju radovi na papiru (akvareli izvedeni u tradicionalnom maniru) koji kombinuju, kao citate, poznate predstave gradova sa starih slika (renesansnih, vizantijskih, islamskih minijatura) sa logoima poznatih kompanija i proizvoda. Ova serija, sa edicijom digitalnih radova, koji će biti izvedeni, biće predstavljena u galeriji O3one u martu 2006. Godine.

Komplementarna grupa radova je serija fotografija koje ispituju prisutnost određenog znaka, simbola, brenda «Beli Anđeo» sa freske iz XIII vela iz manastira Mileševe, u srpskom društvu i aktuelnom urbanom pejzažu. Na početku poslednje dekade XX veka, sa porastom nacionalizma u zemljama Zapadnog Balkana, određena predstava je bila uspostavljena kao neka vrsta nezvaničnog nacionalnog amblema srpske nacije. Fotografije beleže razločite, ponekad ne adekvatne, kontekste (razglednice, etikete za pivo, olovke) na kojima se može naći ova ikonična predstava u Srbiji danas. Ova grupa radova biće izložena, simultano sa izložbom u galeriji O3ONE, u galeriji SKC-a, u Martu 2006.

Obe izložbe uključuju i video radove na istoj konceptualnoj osnovi.

«Brendopolis», Milete Prodanovića
13 – 25. marta samostalna izložba

otvaranje, 13. Marta u 20h, O3ONE
13. marta u 19h, Galerija SKC

Mileta Prodanović
Brandopolis