BIJELA IZLOŽBA / Fraktali

Eugen Borkovsky
9 - 21. jul 2010. > otvaranje u 19h

Prezentacija: Grožnjan Grad umetnika 1965 – 2010
Eugen Borkovsky je hrvatski umetnik srednje generacije, bogate biografije, školovan u Rijeci, dok je specijalizaciju iz Teorije savremene umetnosti završio u Sloveniji. Pored svoje umetničke prakse, duži niz godina se bavi kuratorskim poslom, i radi kao direktor Gradske galerije u Grožnjanu.
Serijom radova u okviru BIJELE IZLOŽBE, kojom će se predstaviti beogradskoj publici u O3ONE-u, nastavlja kontinuirano da ispituje poetiku prostora. Svodeći svoj izraz na crno-bele likovne elemente, pri čemu koristi artefakte preuzete iz prirode (grane drveta) u kombinaciji sa industrijskim mrežama kao pozadinom, Borkovsky jedan ekološki estetiziran element uvodi u asocijativnu digitalizaciju. Mreže koristi kao dvodimenzionalni prostor- “ekran”, a dodatnim svetlom dobija senke, kojima materijalne elemente iz prvog plana dematerijalizuje, svodi ih u fluidnu dvodimenzionalnu sliku! Suština Eugenove poetike smeštena je u međuprostor, od trodimenzionalne grane do rasterske senke. Ovom izložbom se pokazuje prefinjen senzibilitet sa mogućnošću mnogostukog angažovanog isčitavanja.

U sklopu izložbe, osim radova pod nazivom Arboreusi, biće predstavljeno:

Video rad:
Katja Restović: SYNTAX OF RHYTHM, na temu plesnog performancea KA BIJELOM
Autor i izvođač Žak Valenta, autor muzike: Tyler Friedman: THE SAME HILL; Izvedeno: Galerija Kortil, Rijeka, Hr, 2010.

Video rad:
LABIRINT, objekt / instalacija Eugen Borkovsky, Plesni performance: autor i izvođač Žak Valenta, Video: Istog Žorž
Izvedeno: Galerija Juraj Klović, Rijeka, 2004.

Video rad:
FRAKTALI, Eugen Borkovsky, fotografije

Prezentacija Grožnjan Grad umetnika 1965 – 2010 – prezentacija miljea iz kog dolazi autor i koji je obeležio likovnim radom, kao direktor Gradske galerije Fonticus Grožnjan i kao samostalni umetnik…  Galerijia Fonticus – rad galerije obuhvata 18 samostalnih prezentacija / izložbi u godini i tri kolektivna, selektovana, tematska, međunaodna projekta, kao i gostovanja, likovne kolonije… Grožnjan je Grad umetnika od 1965.

Biografija:
Eugen Borkovsky Vodopivec rođen je u Opatiji. Likovnu umetnosti završio je u Rijeci. Ima status samostalnog umetnika (skulptor i likovni kritičar). Bavi se savremenom likovnom praksom i likovnom kritikom, grafičkim i web dizajnom i heraldikom. Dobitnik je nekoliko nagrada i priznanja. Radovi mu se nalaze u mnogim javnim i privatnim prostorima. Od 1999. godine vodi Gradsku galeriju Fonticus Grožnjan. Priredio je preko 60 samostalnih i više od stotinu grupnih izložbi u zemlji i inostranstvu.