B-LINK

Beogradski festival novih komunkacija
3 - 9. april 2006.


Beogradski festival novih komunikacija B-link je inicijativa projekta O3ONE koji prikazuje i podržava sve kreativne i inovativne tendencije za delovanje u web okruženju, i to prvenstveno u oblastima eksperimentalnog umetničkog stvaralaštva, web dizajna i poslovanja na mreži.Prvo izdanje Festivala je manifestacija koja će svojim karakterom uvesti beogradsku publiku u trenutno neke od najznačajnijih aspekata razvoja weba i najaviti budući međunarodni festival takmičarskog karaktera. Struktura ovogodišnjeg Festivala je revijalnog tipa i formirana je u okviru dve celine: biznis i umetnost. Obe celine biće praćene istorijskim pregledom razvoja Interneta, sa istaknutim događajima koji su tokom proteklih decenija oblikovali savremenu civilizaciju.B-link će u Beograd dovesti nekoliko izuzetno značajnih ličnosti iz sveta web dizajna.
Tokom celog Festivala biće otvorena mogućnost da se putem striminga prate svi događaji na www.b-link.org.

PROGRAM FESTIVALA
Svakog dana

12.00-16.30 BIZTALK
Predavanja, promocije, tribine, web konferencije iz oblasti poslovne primene Interneta.

17.30-19.30 LOADING
Tribine, diskusije, striming na teme: umetnost i nove komunikacije, proces nastajanja web sajta, art na webu, motion grafix.

19.30-21.00 NETWALK
Stručno vođenje kroz umetničke kategorije: umetnička ostvarenja na webu, web video, crtani i naracija, motion graphics i 3D navigacija i inovacija u oblasti tehničkih dostignuća, zvuk i muzika na webu.

21.00 SOUNDBRIDGING
Live performansi, net remix, audio communication.

23.00 BYTE BEAT
Net radio striming.
Kontakt:
Marko Stoimenov, project manager, 063-647-212, e-mail: marcco@b-link.org
Milica Pekić Conev, project coordinator, 011-3238-789, e-mail: milica@b-link.org

B-link
Beogradski festival novih komunikacija
O3ONE od 3 do 9. aprila 2006.
www.b-link.org / info@b-link.org

Otvaranje u ponedeljak, 3. aprila u 20h