ANĐEO LJUBAVI

Violeta Kroker i Lora Orlović
10. avgust 2010. > Performans, u 20h

„Čovekova ljubav je sam njegov život. Kakva je ljubav takav je život, dakle, takav je čitav čovek. Vladajuća ljubav je ona ljubav koja čini čoveka“.

Lora Orlović