Step Out!

Mihael Milunović
25. april - 2. maj 2006.


Sadašnji trenutak u kom živimo većina nas sagledava kroz subjektivnu prizmu ličnih, kratkoročnih ciljeva, pomešanih sa dnevnom socijalno-političkom depresijom. Kako je stvarati u takvom okruženju? Ko je stvaralac? Ko su predstavnici „vrlog novog sveta“? Ko su ti koji čine iskorak?Iskorak u komunikaciji sa svetom, neopterećen lokalnom ikonografijom, odvažan i drzak, iskorak u profesionalni život van zábrana škole, porodice, društva…
Pred vama je selekcija pet mladih, beogradskih umetnika koji su dovoljno smeli da učine taj iskorak.
“Borba“ Nenada Jeremića je prerasla iz gega home videa, baziranog na polu-pravoj tuči u slobodan haos većih razmera, u kojima je okvir dešavanja kao i u video igrama prvog lica i strategije dat samo u parametru prostora i vremena. U nekoj čudnoj mešavini ogoljenog Quake-a ili Doom-a, na momente smrtonosno duhovitoj i u isto vreme hladno haotičnoj, on prepliće likove svojih prijatelja i poznanika, bojeći ih karakterima sličnim ikonama gejmerskih gathering-a. Njegov rad bez narativnih pretenzija, sondira fenomen grupnog eksperimenta i fundamente igre kao socijlalizujućeg veziva.

Dušica Petrović Iskra nije umetnik. Njene kreacije, jer se ne radi o umetničkim radovima de facto, nastaju kao exhib vrlo preciznih filozofskih i metafizičkih opservacija; oni ili one bi se mogle najpribližnije podvesti pod signale ili znake, koje Iskra koristi za objavljivanje svojih stavova i mišljenja. Iskra ne pripada nijednoj porodici nadrealista, pa ipak se nalazi na tom putu: ona JE umetničko delo. Njene misli su označene na njoj samoj i ne skrivaju se i ne daju mesta dnevnim kompromisima koje svi manje više činimo.

Inspiracija Katarine Radović nalazi svoje težište u ambiguitetu sopstveno-javnog domena, koje se prepliće od dokumentovanih anonimnih susretanja, do set-up-ova u ključu novokomponovanih advertajzing kampanja. Sirovost jednih i ogoljena praktičnost drugih, poput kamuflažne mreže kriju jezgro sadržaja umetničkog dela – zapitanost nad jedinstvom identiteta ličnosti i njegove multiplikacije.

Multiplikacija umetnikovog lika u igranim i ponovljenim (preslikanim) situacijama, iz realnog i viđenog života je čest motiv više serija njenih fotografija. Preuzimanje „rola“, se ne svodi na formalno preuzimanje „obrazine“, već se definiše u specifičan teskobni output koji emanira iz ovih radova. Likovi koje umetnik zaista sreće kroz svoje u izvesnim slučajevima vrlo bizarne „izlete“, se ukrštaju, kao u galeriji ogledala sa likom samog umetnika.

Slike umetničkog para Bosnić-Milićević mozaički stvaraju jedinstvenu viziju iz formalno suprostavljenih tradicija gledanja; Jedna je predstava savršenih romantičarskih prizora, čiji motivi po monumentalnosti prostora i atmosferi variraju od pejzaža do prizora svetskih metropola. Ono što se čini prepoznatljivim izmiče defniciji; prizor je svuda i nigde. Razlamanjem tog prvobitnog sadržaja geometrizovanom i kolorno kodifikovanom mrežom, umetnik otkriva strukturu te zablude ali i simplifikovani poredak sveta koji se ogleda u hijerarhijama stereotipova koji se kao i prizori ponavljaju i obnavljaju u beskrajnim nizovima.

Moj izbor se pre svega bazirao na poznavanju umetnika i umetničkih dela, koje je osnova svake dublje analize umetničkog dela i umetnikove poetike, suprotno trendu „supermarket“ izložbi, pravljenih po ključu i kataloški. Raznovrsnost u izrazu je ovde prikazana kao parametar neograničenosti i moguće demokratizacije umetničkog izraza; Univerzalnost u likovnom jeziku ovih umetnika je jasna poruka da je kontekst lokalnog zaista potpuno prevaziđen: umetnik zna kako i na koji način da komunicira i da je njegov domen domen čovečanstva. On je takođe potpuno svestan da je njegova publika danas nemerljiva i da teoretičarske hegemonje gube tlo pod nogama.

HD European Consulting Group je napravila epohalni iskorak u vidu okvira svoje prezentacije. Željom da se njihov jubilej označi ovakvom zaista nesvakidašnjom i bez skromnosti jedinstvenom i uzbudljivom razmenom između sveta biznisa i savremene umetnosti. HD European Consulting Group će ovom prilikom objediniti u sklopu svog petog jubileja svoje strateške partnere, predsednike vodećih biznis kompanija u zemlji i promociju mladih savremenih umetnika.
Na mogućem putu SCG ka integraciji u evropske administrativne, ekonomske I kulturne tokove, kojima ova sredina definitvno I pripada, ECG smatra da je sada pravo vreme da se ovakav okvir u kojima treba da se predstave kvaliteti novih ekonomskih odnosa i kulturnih dometa, uspostavi kao trajan vid ne samo pozitivizacije unutrašnjih društvenih odnosa i svesti o savremenoj kulturnoj baštini i već i kao model na osnovu kojeg se kreirati novi korporativni imidž, suštinski vezan za očuvanje kreativnog duha, kroz promociju i kolekcionisanje vizualne umetnosti i jačanje nezavisnosti umetnika, ekonomski i institucionalno.

Mihael Milunović

Pet godina HD European Consulting Group-a

Izložba mladih beogradskih umetnika u selekciji Mihaela Milunovića