REZERVNA PLANETA

Talent Factory
3 - 13. maj 2006.


Izložba Rezevna planeta objedinjuje najnoviju seriju radova Talent factory kojom umetnik isiptuje prirodu mikro i makro kosmosa. Kroz video radove, fotografije i muzičku podlogu Talent kreira sopstveni univerzum kao opciju i mogućnost koja se otvara čoveku. Umetnička intervencija pretvara konkretan predment -bakarnu kuglu izuzetno malih dimenzija – u planetu koja ima sopstvene zakonitosti, karakteristike i misterije.BiografijaVladimir Perić – rođen 1962. Godine u Zemunu, SFRJ. Studirao grafiku i fotografiju na fakultetu primenjenih umetnosti i dizajna u Beogradu. Od 1986 – 1996 god. Pod pseudonimom Talent, izlogao 19 puta samostalno i 47 puta na kolektivnim izložbama. Od 1996. Godine, kao član grupe Talent Factory, izlogao 18 puta samostalno i 66 puta na kolektivnim izložbama. Radove objavljivao u časopisima: Domus, How, Graphics International, Blue, European Photography, Kvadart, Eterna, Reč, New Moment, Remont, Art Magazin….; knjigama: David Carson -2nd sight (Laurence King Publishing), Steven Heller & Mirko Ilić – Icons of Graphic Design (Thames & Hudson) ….

Kratak izbor samostalnih izložbi: 1996. Lobanja Poglavice, galerija kapelica, Ljubljana, R., Slovenija; 1996. Srpsko-hrvatski bukvar, Galerija ULUS, Beograd; 1999. Logor, Galerija Grafički kolektiv, Beograd ; 1999. Mutanti, Galerija 19 stepenika, Dom omladine, Beograd; 2003. Trodimenzionalni tapet , Mustra br. 7, Galerija Doma omladine, Beograd.

Kratak izbor kolektivnih izložbi: 1997. Pteroidi, Jugoslovenska savremena umetnost, Helexpo paviljon, Solun, Grčka; 1997. Bratimljenje, Lamparna 97, 3rd International Art Workshop, Labin, Hrvatska; 1997. Freeze Frame, Ostranenie 97, The international Electronic Media Forum, Bauhaus- keller, Dessau, Nemačka; 1998. Message, Flaschenpost, Forum Stadtpark, Grac, Austrija; 2001. LRD, goEurope: the kaleidosckopic eye, Kunsthalle des ARTmax, Braunschweig, Deutchland.

3 – 13. maj 2006
otvaranje >> 3. maja u 20h

SAMOSTALNA IZLOŽBA TALENT FACTORY
Rezervna planeta

rezervni autori:
Momčilo Milošević, Aleksandar Vasiljević