Prezentacija multimedijalnog CD-a Milutin Bojić

22. maj 2006.


Biblioteka MILUTIN BOJIĆ će predstavljanjem svoje multimedijalne prezentacije u O3ONE 22. maja u 19.00 sati obeležiti svoj Dan.Radi se o prvoj multimediji ovakve vrste u javnim bibliotekama Srbije i ona sadrži obimnu foto i drugu dokumentaciju (originalne rukopise pesama i drama, originalnu muziku, kompletno stvaralaštvo pesnika, dramskog pisca i prevodioca Milutina Bojića, čije ime nosi). Na disku su, pored toga, i podaci o Biblioteci, njenim ograncima, fondovima, kao i informacije o opštini Palilula, na čijoj se teritoriji nalazi svih 11 ogranaka Biblioteke Milutin Bojić. Ovakav način predstavljanja je na tragu najsavremenijih metoda posredovanja kulturnih sadržaja.Urednik multimedije je Jasmina Ninkov, direktor biblioteke i koordinator projekata Pulman www.pulman,org i Calimera www.calimera.org Evropske komisije u oblasti ICT-a za Srbiju. O radu Biblioteke i o prezentaciji će govoriti Trivo Inđić, savetnik predsednika Srbije, Ljiljana Šop, državni sekretar u Ministarstvu kulture, i Darijan Mihajlović, gradski sekretar za kulturu.

CD je kreiran u saradnji sa Udruženjem za multimediju SC