Most umetnosti

Mirjana Marković
24 - 27. septembar 2005.


Most umetnosti je međunarodni, multidisciplinarni projekat iz oblasti kulture, umetnosti i obrazovanja, koji služi kao polazna tačka za kreiranje i sprovođenje kontinuirane saradnje i razmene između umetničkih akademija, njihovih profesora, renomiranih umetnika, i studenata u okviru Evropske Unije. Projekat je započet 2001. godine na inicijativu Association Europeenne Pont des Arts, zbog namere da se mladim stvaraocima, studentima beogradskih akademija, omogući saradnja sa kolegama iz Francuske i drugih zemalja, a time ponudi i uvid u savremene tokove evropske umetnosti. Do 2005. godine projekat je okupio četiri univerziteta umetnosti, beogradski, tri francuska i St.Martins School of Art u Londonu, realizovao dve izložbe i omogućio desetinama studenata iz Beograda boravak u nekom od univerziteta učesnika. Među ciljevima projekta je i stvaranje zajednikih programa koji bi postali deo nastave evropskih umetničkih akademija, kao i stvaranje kontakata sa budućim poslodavcima i konzumentima umetničkog rada. Na temu Voda-Grad-Kultura, projekat Most umetnosti ovog puta koristi obale reka i urbani prostor kao scenu za umetnike interpretacije viđenja Beograda očima mladih stvaralaca iz zemalja učesnica.