Wrooom: Evolucija

19. i 20. septembar 2005.


Pola godine nakon izlaska poslednjeg albuma, “Evolucija” , 19. i 20. septembra u O3ONE, grupa VROOOM će biti “uhvažena” u jednom momentulične evolucije.Plod ovog rada je muzika, ali njeno predstavljanje savremenom društvu, savremenim sredstvima, nužno je čini, zajedno sa samim stvaraocima, BRENDOM imena VROOOM – proizvodom koji zauzima mesto na tržištu. Sva ova, zapravo, propagandna sredstva predstavljanja, kao rad autora čija je polazna tačka muzika grupe VROOOM (Miloš Vujišić: 2D animacije na temu EVOLUCIJA, kao pokretna scenografija koncerata Vroooma; Damjan Radovanović: najnoviji videospot za pesmu “Malo vremena”; Vladan Srdić i Miloš Vujisić: grafički dizajn reklamnih plakata;
Miloš Vujisić:TV reklame; Modna kuća “Saint”: modne fotografije članova benda i kostimi; Dušan Murić:
koreografija za igrača i pokretnu sliku; Aleksandar Žikić:kritički osvrt na muzički opus, neminovno postaju deo iskustva publike prilikom procesa konzumacije te muzike, i kao takva svojevrstan filter koji joj daje novi kvalitet, bilo da je obogaćuje ili prlja (ili i jedno i drugo).

Cilj ove izložbe je da čitav mehanizam stvaranja BRENDA, i ovakve komunikacije uopšte, prikaže na jednom mestu, u jednom trenutku razvoja, da bi možda u svesti publike, tako ogoljen, bio razoren ili potpuno srastao u vrli novi svet.

Wrooom će učiniti sve da njihov proizvod preživi oba scenarija.

Galerija O3ONE, 19. i 20. septembar, Wrooom: Evolucija