Pametne neposlušne devojke

Margareta Jelić
5 - 18. septembar 2005.


Višemedijska instalacija  Margarete Jelić je fokusirana na odnos majke i deteta u periodu preedipovske vezanosti za majku i na fetiizaciju deteta koju majka čini da bi ublažila i zamenila svoj gubitak koji je neminovan sa odrastanjem njenog deteta. Oslanjajući se na psihoanalitiku teoriju (Frojd i Lakan) i imajući u vidu rad umetnice Marry Kelly, ovim svojim projektom autorka želi da ukaže na period preedipovske vezanosti za majku, bitan period u životu svake žene. Rad se strukturalno i u prostoru realizuje u tri segmenta, koje čini projektovani video rad “Iza pozozrnice”, Interaktivna knjiga, na čijim stranama će se prikazivati video radovi autorke, rad u kome audio zapisi u interakciji sa publikom kontrolišu sliku i fotografije. Svi ovi radovi predstavljaju jedan projekat i njihov odnos po sadržaju, mediju i dimenziji stvara atmosferu instalacije u kojoj posmatra nije pasivan već se kretanjem od jednog rada do drugog, okretanjem stranica knjige, stavljanjem i skidanjem slušalica navodi da učestvuje i bude aktivan kao u nekoj prodavnici ili na mini sajmu.

CV
Margareta Jelić je rođena 1967. u Beogradu. Diplomirala je slikarstvo na Fakultetu Primenjenih Umetnosti 1992. u Beogradu. Od 1992. do 1995. živi iskušeničkim životom u manastirima Sv. Jovana Krstitelja, Eseks, Velika Britanija i Gradac, Srbija gde se bavi ikonopisom i Isusovom molitvom. Godine1996. upoznaje i udaje se za Vladana Stanojlovića sa kojim živi u braku do 2003. i sa kojim dobija ćerku Teodoru Stanojlović 1999. godine. Od 1997. godine je član ULUS-a i ULUPUDS-a. Izlagala je na više samostalnih i grupnih izložbi u zemlji i inostranstvu. Godine 2003. upisuje Interdisciplinarne magistarske studije na Univerzitetu umetnosti u Beogradu, grupu za Višemedijsku umetnost. Ovo je njena magistarska izložba.