Trentuak sreće

Aleksandar Kujučev
30. april - 5. maj 2007.

U svojim porodičnim foto albumima i kućnim video snimcima pokušavamo da sačuvamo trenutke sreće, da ih zamrznemo u vremenu i sprečimo da postepeno izblede iz nasih sećanja.

Ovaj projekat čine serija fotografija i dva video rada.

Fotografije:

Od rođenja svog sina proveo sam puno vremena fotografišući ga za naš porodični album.

Ovde predstavljene fotografije nastale su usput. On se ne može videti ni na jednoj od njih. Prisutni su samo indirektni dokazi njegovog postojanja, njegove igračke u ambijentu našeg stana.

Ove fotografije se ne mogu smatrati materijalom pogodnim za porodični album, jer ne dokumentuju nijedan određen trenutak njegovog života. Fotografisane bez bilo kakve reference na određeni trenutak u vremenu, odvojene od svoje funkcije, ove igračke su samo skup beživotnih oblika koji će zbog svog dugotrajnijeg molekularnog sastava nastaviti da postoje mnogo duže od nas.

Uvećane, ove fotografije dobijaju ulogu zlokobnog podsećanja na krhkost našeg postojanja.

Video:

Prvi video je tipičan kućni video snimak sa letovanja na kome vidimo mog sina u bazenu, montiran u beskonacnom loop-u.

Nasuprot prvom videu koji predstavlja sliku detinjstva sačuvanu zauvek, u drugom sam probao da napustim uobičajenu upotrebu ovog medija čija je svrha očuvanje fragmenata vremena, pokušavši da simuliram prolazak istog. Na izvornom snimku sam ja u trenutku sreće. Finalni video je rezultat kopiranja isečka tog videa upotrebom dva video-rekordera, prebacivanjem snimka sa jedne video-kasete na drugu, i premeštanjem tih kaseta iz jednog videorikordera u drugi. Tokom tog ponavljanog procesa kopiranja kopije, dolazi do postepenog i sve izraženijeg gubitka kvaliteta snimka.

Ova tehnika se podudara sa novijim teorijama koje se bave procesom starenja. Tokom života naše telo stalno proizvodi nove ćelije koje zameniju stare. Naš genetski materijal se u tom procesu takođe duplicira i biva inkorporiran u nove ćelije.

Pošto su naši geni duplikati duplikata, neizbežne greške koje nastaju pri dupliciranju se uvećavaju tokom dužeg vremenskog perioda, što dovodi do progresivnog propadanja naših tela. Smrt je konačno stanje, koje vodi do potpunog raspadanja i transformacije nazad u haos elementarnih čestica koje su u biti sve materije. Taj proces na neki nacin podesća na proces nastajanja video šuma, kao konačnog rezultata neprestanog presnimavanja video trake koji dovodi do progresivnog slabljenja kvaliteta snimka.

U normalnom video snimku, čestice u magnetnom sloju video trake su pravilno raspoređene i obezbedjuju visoki kvalitet signala bez šuma. U slučaju oštećenog i starog snimka, nivo video šuma raste kako se magnetne čestice priblizavaju stanju potpunog haosa.

Trenutak sreće
fotografije & video, Aleksandar Kujučev
30. april – 5. maj 2007.