INTERDISCIPLINARNO

Jelena Martinović Marta, Ljiljana Rogač, Dragana Rusalić
27. oktobar 2007.

Multimedijalni događaj pod nazivom INTERDISCIPLINARNO održan je večeras u O3one-u. Ovim događajem promovisana je ideja interdisciplinarnosti za profesionalno profilisanje individua u savremenom kontekstu.

Autorke Jelena Martinović Marta, Ljiljana Rogač i Dragana Rusalić su magistrirale na Interdisciplinarnim studijama menadžmenta u kulturi i kulturne politike na Univerzitetu umetnosti u Beogradu. Njihovi profesionalni profili, predstavljeni kroz video prezentacije, ilustrovali su ideju interdisciplinarnog.