DemoKino – Virtual Biopolitical Agora.

Davide Grassi
7. jun 2006


Demokino je virtualni parlament koji kroz aktuelne filmske parabole otvara mogućnost glasačima (učesnicima) da odlučuju o temama koje su, paradoksalno, postale suština moderne politike: pitanja života, uključujući abortus, kloniranje, privatizaciju voda, autorska prava, eutanaziju, genetski modifikovane organizme i venčavanja parova istog pola.
Projekat ispituje ne samo utopiju savremenog virtualnog foruma koji bi trebalo da omogući nove načine direktnog učešća i uticaja, već ističe i mnogo dublji problem moderne demokratije.Svojim sažetim narativom – priča je izgrađena na unutrašnjem “za i protiv” dijalogu glavnog protagoniste koga kroz kuću vode “parlamentarni glasovi” bazirani na odlukama učesnika – Demokino ukazuje na način kako ove etičke dileme modernog života iznenada postaju srž našeg političkog učešća.
Kada pitanje života uđe u političku arenu i moderna politika postane biopolitika demokratske odluke dostignu mrtvu tačku: diskutuje se o zakonima na teme koje ne smeju tolerisati bilo kakve političke odluke. Pravilo većine – problematično po sebi – pretvara političku regulativu u legitimizovane aktove nasilja.
Demokino je virtuelni parlament koji oslikava način na koji politika predhodi zakonu. Zakon je samo utopijska i suvišna tehnička procedura kojom se prikriva politička suština.

Želimo vam uspešnu sesiju!

DemoKino – Virtual Biopolitical Agora
knjiga , urednici Ivana Ivlović i Davide Grassi
www.aksioma.org/demokino/book.html

+

DemoKino DVD – Micro Dictatorial Kit
www.aksioma.org/demokino/dvd.html

Obe publikacije biće dostupne u O3ONE-u !!!

Besplatne slike u visokoj rezoluciji su dostupne na:
www.aksioma.org/demokino/media.html

O AUTORU
www.aksioma.org/demokino/DK_bio_author.doc

O PROJEKTU
www.aksioma.org/demokino

O PRODUCENTU
www.aksioma.org

KREDITI
www.aksioma.org/demokino/DK_credits.doc

Projekat je podržan od strane Ministarstva kulture Republike Slovenije
http://www.kultura.gov.si

O3ONE art space i Aksioma – Institut za savremenu umetnost

Vas pozivaju da učestvujete u

DemoKino – Virtualna Biopolitička Tribina
Interaktivni anti zabavni film
www.aksioma.org/demokino

autor projekta Davide Grassi

!!! JEDNOVEČERNJI DOGAĐAJ !!!

Sreda, Jun 7, 2006 u 21 h, tačno!

Trajanje: 75 min.
Samo 50 slobodnih mesta!!!

REZERVACIJE:
Molimo vas rezervišite svoje mesto u O3ONE-u
telefonom na 011 3238 789 ili
e-mailom na milica@o3.co.yu
najkasnije do juna 1, 2006!!!