Projekat CONA

Irena Pivka & Brane Zorman
10 – 12. januar 2008.


Autori Irena Pivka (arhitekta, scenograf, intermedia artist) i Brane Zorman (kompozitor, muzičar, intermedia artist) u okviru platforme CONA stvaraju projekte od 2001 godine. Do sada je u produkciji Zavoda MASKA Ljubljana pod krovnom markom CONA realizovano oko sedam projekata, a autori su registrovali zavod CONA zavod za procesiranje sodobne umetnosti, koji od sada preuzima producentsku funkciju daljih aktivnosti CONA projekata. Projekti CONA predstavljeni su u galerijama: Škuc Ljubljana, Moderna galerija Ljubljana, galerija A+A Venezia, UGM Maribor, ESC Graz, Kapelica Ljubljana, Mestna galerija Nova Gorica i dr.Autori sarađuju sa umetnicima Igor Štomajer (Intima), Davide Grassi (Aksioma), a kao co-autori scenskih i plesnih predstava, sa nezavisnim pozorištima u Sloveniji i šire (Fičo Balet, Maska, Flota, PTL, Exodos, Wax Factory, Mesto Žensk, Cankarjev dom).
Brane Zorman bio je gost u O3ONE-u dva puta. U 2005. godini sa co-autorom Igorom Štromajerom postavili su izložbu Ballettikka Internettikka i izveli su projekat Ballettikka Internettikka: BEO Guerrиllиkka, a samostalno je u Galeriji O3ONE izveo live event: Surround concert for 6 channels and 2 TV Eyes (2006).

Četvrtak / 10.1.2008. / 18h / O3ONE
Prezentacija i izložba projekata CONA

Deo projekata CONA (Cona B, 2002, Cona C, 2003, Cona C Vstop Jug, 2004, Cona Turizem, 2005, RutliStrasse, 2006) bave se zajedničkom tematikom: proučavaju aspekte i problematiku integracije i migracija, geopolitičke promene, raseljavanje, kulturne i sociološke promene u pojedincu i širem društvu u različitim situacijama, konfrontacije sa novim kulturnim i socijalnim prostorom, odnosno kulturnom sredinom.
Autori će se fokusirati na dva poslednja projekta: ConaTurizem i Rutli Strasse. Predstaviće se i drugi projekti CONA, posebno njihov poslednji: radioCONA – projektna, legalna UKV radio stanica, koja će biti aktivna na području Ljubljane izmedu 1. i 8. januara 2008. Autori će predstaviti program i uslove za formiranje takve radio stanice.

Petak /11.1.2008. / 19h / O3ONE
Brane Zorman Vs BeitThroN – CTR (audio-video surround live event)

Brane Zorman izvešće audio – vizuelni koncert – Projekt CTR u surround audio tehnici. Kontrolisana zvučna manipulacija različitih elektronskih i akustičnih elemenata i fragmenata, koje autor u procesu nastupa re-sintetizira i re-granulira u nove audio skulpture i strukture. Ideja projekata jeste da se čitav događaj snimi audio i video, a da se video klipovi pod uslovima licence CC objave na internet stranicama www.cona.si i www.ozone.co.yu u različitim formatima prilagođenim za mobilne aparate (GSM, iPod, i dr).