Prof. Fabrizio Maria Pierandrei, Politecnico di Milano

24. februar 2008. > početak u 19h


U uvodnom delu predavanja biće reči o profesionalnoj karijeri Fabrizia Pierandreia, saradnji sa Renzom Pianom i Ron Aradom, kao i radu na projektima za klijente kao što su Ferrari, North Sails, Sun Microsystems, Outrage itd.Sledi predavanje posvećeno nastavi na magistarskim studijama na odseku “Product Service System Design” na fakultetu za dizajn italijanskog univerziteta Politecnico di Milano.

Dizajn kao primenjena umetnost u obliku u kojem ga danas definišemo je direktno vezan za tržište, njegove zakone i dinamiku koji se poslednjih godina menjaju brže nego ikad pre. Ovaj tempo i prezasićena ponuda najrazličitijih proizvoda su učinili tradicionalnu i strogu podelu dizajna na discipline nedovoljnom da bi se izašlo u susret i odgovorilo na nove zahteve hirovitog tržišta kao takvog, formiranom od strane lokalnih i svetskih brendova i megabrendova. Stručnjaci, izolovani svako u svoju disciplinu (grafički dizajn, dizajn pakovanja, industrijski dizajn, dizajn komunikacija, arhitektura, marketing, itd), nisu više u stanju da ovim načinom rada budu konkurentni, a lepo osmišljen i urađen predmet i pametno koncipirano dizajnersko rešenje gotovo da ne mogu da se, samo na osnovu ovih bazičnih vrednosti, probiju do klijenta. Upravo iz te potrebe rođena je disciplina kao što je PSSD, sa ciljem povezivanja proizvoda i usluga vezanih za sve etape života dizajniranog predmeta, kako bi se doprinelo razumljivoj komunikaciji sa ciljnom grupom i pravilnoj percepciji od strane klijenata.