TURBO SUTRA

10 – 19. mart 2008. > otvaranje u 19h


Turbo sutra je projekat, kolektiv, stil nastao spontano u jesen 2006. godine.
Čine ga četiri individualca sličnog senzibiliteta koji dele isti stav prema umetnosti i stvaranju. Zalažu se za autorski i istraživački rad pokušavajući da izbrišu granicu između dizajna i umetnosti. O antielitističkom stavu u umetnosti govore kroz print, web i ostale medije, pri čemu je bitan momenat jeftina i što veća reprodukcija radova.Svedenost i čistina izraza suprotstavljaju se mestu i društvu u kome su stvoreni radovi. Likovnost i grafizam je u prvom planu. Nedefinsani i asocijativni oblici, linije i površine koji prodiru jedni u druge, kao i predmeti istrgnuti iz svakodnevnog konteksta, opisuju trenutna emotivna stanja i odražavaju prizore iz redizajnirane podsvesti. Uočavaju se elementi savremene popularne kulture koji u ovom slučaju služe kao platforma za dodir sa sutrašnjicom. Inspirisani prošlošću, a zanemarujući sadašnjost, nastaju radovi koji su namenjeni budućnosti. Koketiranje sa stilovima, elementima iz naših i tuđih kultura i njihovo stavljanje u drugi kontekst, kreiranje novih ambijenata sa apstraktnim sadržajima – nude otvorena i individualna tumačenja i namene.

Njihovi radovi zapažaju, komentarišu i konstatuju sopstvena, ali i društvena stanja. Oni nastaju kao fizička potreba, kao terapija i pre svega radi uživanja.