Radni naslov:!

Đorđe Bobić
15 - 19. april 2008. > otvaranje u 19h

bobic.jpg

Crteži arhitekte Đorđa Bobića nastali su kao svojevrstan način njegove komunikacije sa okolinom i reakcija na događaje iz svakodnevnice, ali i reakcija na različite životne situacije, iskazana neki put i preko tipskih predstava umetnika, neimara, veštica, književnih ili mitološkoh likova koji su stekli univerzalnu prepoznatljivost, kao što su Ikar, Hamlet ili Don Kihot, i koji se pojavljuju kao nosioci poruke koju autor pre svega upućuje samom sebi. To je dnevnik napisan vizuelnim načinom, grafičkim beleškama, a brzim potezom pera i olovke u boji, jednostavnim i minimalnim likovnim jezikom. Tako je zabeležen odgovor u trenutku na izazov. Zbog toga, crteži sami po sebi kao unikati nisu tema. Njihov zbir, sled različitih tema, govori o našem okruženju u kome se te stvari događaju, kazuju o nastajanju lične paralelne priče i pokazuju način razmišljanja o svetu, kako ga autor vidi, i tako crteže na ovoj izložbi treba i posmatrati.

www.djordjebobic.com

IZLOŽBA: RADNI NASLOV: !
AUTOR: Đorđe Bobić
15 – 19. 4. 2008.
Otvaranje: utorak / 15. april / 19h / O3ONE