O3 zona – Drvece govori

21 – 24. april 2008. > otvaranje u 19h

nelaant.jpg
Trodnevnim programom obuhvaćene su sve umetničke forme: likovne umetnosti, fotografija, novi mediji, performans, instalacije i druge eksperimentalne forme, koje će se analizirati i tumačiti kroz predavanja, prezentacije i radionice nauke i tehnike, gde će se doći do (ne)mogućeg diskursa o prirodnim zakonima u funkciji umetnosti, ili umetnost u funkciji prirodnih zakona. Ovaj rad funkcioniše tako što provocira ono što ne sadrži, a to je model posmatranja sveta od strane drveća, prirode u odnosu na umetnost. Ovaj provokativni i utopijski koncept transmedijalnog postupka i ekologije mišljenja okupio je veliki broj ljudi različitih profesija: od reditelja, fotografa, slikara, dramaturga, kompozitora i performera do profesora šumarskog fakulteta, botaničara, arhitekata, ekologa i tehnologa.  Inovacione vrednosti dolaze u pograničnom delu dve oblasti, te na ovaj način mogu nastati revolucionarne ideje i stvoriti se novi umetnički kodovi.

UMETNIČKI PROJEKAT: O3 zona – Drveće govori
AUTORI: Nela i Lidija Antonović
21 – 24. april 2008.
Otvaranje: ponedeljak / 21. april / 19h / O3ONE