Panel tribina o kreativnim industrijama, dizajnu i konkurentnosti

12. jun 2008 > početak u 13h

undp.gif
Kancelarija Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) u Srbiji podržala je tokom 2007. godine – u okviru projekta „Preduzetnička Srbija“ – niz aktivnosti fokusiranih na potencijale i razvoj kreativnih industrija u Srbiji, uključujući radionice o kreativnim industrijama, okrugli sto o privatnim muzejima, kao i izradu studije pod nazivom „Kreativne industrije, dizajn i konkurentnost: proaktivan pristup“. Zaključnu aktivnost u ovom projektu predstavlja panel tribina posvećena razvojnim aspektima kreativnih industrija, dizajnu i konkurentnosti, koja će se održati u četvrtak 12. juna 2008. sa početkom u 13:00 časova, u galeriji O3ONE, Andrićev venac 12, u Beogradu.

Cilj trubine je da pokrene diskusiju o sadašnjem stanju i perspektivama za razvoj kreativnog sektora u Srbiji, ukaže na značaj partnerstva između kreativnog i poslovnog sektora i njihov značaj na ekonomski i društveni razvoj, kao i definisanje mogućih rešenja za unapređenje konkurentosti kreativnog sektora u Srbiji.

Pozivamo Vas da nam se pridružite na ovoj tribini i svojim učešćem date doprinos kvalitetu diskusija.
U nastavku dostavljamo glavne teme ove tribine i listu dela učesnika:

Razvojni aspekti kreativnih industrija u Srbiji, stanje i perspektive

Hristina Mikić, Visoka škola strukovnih studija Novi Sad

mr Svetlana Jovičić, Fakultet dramskih umetnosti u Beogradu

Milena Vasić, Agencija za mala i srednja preduzeća i preduzetništvo

Novica Antić, Ministarstvo kulture Republike Srbije

Ana Ćurćin ( paralele: Kreativne industrije u Rusiji)

Aleksandar Đerić: (potencijali Kreativnih industrija u jugozapadnoj Srbiji)

Kreativne industrije, dizajn i konkurentnost srpske privrede

Miloš Čurćin, Agencija za strana ulaganja – SIEPA

Mirko Prlja, Privredna komora Srbije

mr Jelena Matić, Šumarski Fakultet u Beogradu

Ana Krstić, menadžer za komunikacije Telenor

Dragana Ognjenović, dizajner

Maja Vidaković, Mixer, Belgrade Design Week

Molimo da Vaše učešće potvrdite na adresu branislav.savic@undp.org ili na tel. 011 2445 968, 2445 754.

U prilogu je stranica na sajtu UNDP sa koje možete preuzeti tekst studije “Kreativne industrije, dizajn i konkurentnost: proaktivan pristup” autora Hristine Miki? http://www.undp.org.rs/tareas/reports/details.cfm?id=130

S poštovanjem,
Branislav Savić,
Savetnik za preduzetništvo
UNDP Srbija