Sedam glasova u isto vreme

21 - 27. avgust 2008. > otvaranje u 19h

samitssmall.jpg
Otvaranje izložbe je 21. avgusta u 19h
U junu 2006. godine u Los Anđelesu delegati iz dvadeset šest zemalja sveta (među kojima je bio i MEC iz Srbije) osnovali su svetski pokret “MEĐUNARODNI SAMIT MEDIJA ZA MLADE” sa ciljem da se kreativna energija mladih u stvaranju medijskih slika iskoristi kao sredstvo za borbu protiv sedam globalnih problema: nasilja, rasizma, siromaštva, okruženja, zdravstva, ženskih prava i problema mladih! Pokret danas čine organizacije iz preko četrdeset zemalja. Ova izložba deo je 3. Svetskog samita medija za mlade koji se u isto vreme održava u Beogradu i prikazaće deo fotografija i multimedijalnog materijala čiji kreatori su mladi iz celog sveta.

Program MSMM je osmišljen da mladima omogući sticanje veština, profesionalnog znanja i razumevanje kodova i standarda medija. Takođe, Samit mladima nudi medijsku platformu da izraze i prikažu svoj stav o sedam značajnih globalnih tema.

Sadržaj izložbe će biti selekcija medijskih radova mladih autora iz celog sveta koji se bave temama kojima se bavi i Samit. Izložba će biti dostupna i internet posetiocima web prezentacije Samita. Tokom rada beogradske konferencije i radionice, poseban međunarodni tim mladih trudiće se da izložba bude interaktivna, da pruži mogućnost posetiocima da napišu komentare ili da dodaju sadržaju izložbe svoje medijske radove koje su u vezi sa radom Samita.

Prezenteri na Samitu će biti predstavnici međunarodnih organizacija:

  • CIFEJ, Međunarodni centar za filmove za decu i mlade koji su osnovale UN, UNESCO i UNICEF 1955.
  • Fondacija Svetskog samita medija za decu
  • Globalni Kids for Kids Festival, Balkanski KFKF, KFKF Afrike i KFKF Skandinavije i Baltika
  • UNESCO International Clearinghouse za decu, mlade i medije
  • Filmsko udruženje Poljske
  • KANOON, producent filmova za decu i mlade iz Irana
  • Odeljenje za informatičko društvo i medije Evropske komisije