Art Booking

Jasmina Holbus
18. jun 2006.


Art booking je jednovečernji humanitarni događaj koji će se u okviru O3ONE programa Soundbridging održati u nedelju, 18. juna u 21h. Projekat je sinteza poezije, video i audio instalacijom, sa idejom povezivanja reči, simbola, zvuka i posetilaca.

Cilj projekta je da upiše na globalnu kulturnu mapu umetnost nastalu u mediju kome je osnovno izražajno sredstvo poetska reč, ne prevodeći je pri tome na različite jezike sveta, već je transponujući na univerzalne umetničke medije, koji ne zahtevaju metod klasične transkripcije.Autorka projekta: Jasmina Holbus
Autorka kompozicije: Nadina Dromnjaković
Režija: Marko Stoimenov
Glas: Periša Perišić
Glas: Miodrag Miša Jovanović

Saradnici:

1. Predrag Radovančević, perkusionista
2. Dragan Novković, dizajn zvučne slike
3. Janko Maraš ( student II godine AVT smera VETŠ), snimanje, montaža i mix zvuka
4. Ing. Mirko Milošević, tehnička podrka
5. Viša Elektrotehnička Škola, audio produkcija ( studio AVT )
6. Andrej Marić, video live, montaža
7. Radomir Stamenković, dizajn svetla
8. Dorjan Kolundžija, tehnička podrška
9. PIGGY production, video produkcija i post-produkcija / dvd katalog /

“Audio i video instalacija inspirisana poetskom potentnošću pesničke zbirke ‘Slagalica’, prostornom povezanošću gradi trodimenzionalnu knjigu. Narativnost pesničke knjige je prevedena u apstraktnu formu arhitektonske postavke jukstapozicijom : Slika – REČ ; Zvuk – TEXT ; Posmatrač – UČESNIK. Namera je da se poetsko vidljivo Reč vrati u početno kretanje misli u prasliku stvarnosti.

Prostornim povezivanje video i zvučne instalcije tematski iznova stvaramo slagalicu, satkanu od zvukova i slova kao i od likova posmatrča. Naracija prostora se ostvaruje kako kretanjem posmatrača kroz prostor tako i u apstraktnoj geometriji samog prostora. Posmatrač prolaskom kroz istu postaje učesnik, Pesnikovo ”Ja”.

Sinhronost realnog i imaginarnog krije se u spiralnom vremenu sadašnjeg trenutka.”

Jasmina Holbus

Narativna šetnja kroz prostorne celine audio i video instalacije.

1. Tunel / exterijer galerije I prostorna celina:

1. montažna skela ( 10 m x 2.5 m x 2.5 m)
2. belo ciradno platno ( pokrivna površina skele 75 m2)
3. logo sponzora (print na foliji – pozicioniran ka uličnoj strani skele)
4. I sound installation – (5) + 1 sound system

2. Enterijer galerije II prostorna celina:

1. projector sa opremom ( size 2.2 m x 3.6m – 2 kom ) rear projekcija
2. DVD- player sa dva video izlaza ili kompijuter
3. postament (skela) za projector- 1 kom
4. dve srebrne folije ( size 2.2 m x 3.6m ) ukupno 16 m2
5. mini DV kamera
6. potrebna kablaža
7. II sound installation – (5) + 1 sound system

3. Enterijer galerije III prostorna celina:

1. 4 mac. kompijutera & 4 monitora umrežena
2. umrežavanje sa video kamerom( live slikom posmatrača u prostoru)
3. III sound installation – (5) + 1 sound system

4. Enterijer galerije IV prostorna celina:

1. III sound installation – (5) + 1 sound system
2. video projector sa opremom (1 kom)
3. platno za projektovanje ( ili zid galerije )
4. kompijuter sa video izlazima za grafičku obradu live slike

( sa JITER programom)

1. mini DV kamera