DIS-PATCH PREDSTAVLJA: TUNED CITY FESTIVAL

12. oktobar 2008. > početak u 15h

tuned-city.jpg
dis.gif
Berlinski festival Tuned City zamišljen kao “špekulacije između zvuka i prostora” svoje premijerno izdanje doživeo je u julu ove godine, kroz niz konferencija, instalacija, radionica i koncerata na temu novog vrednovanja arhitektonskog prostora iz perspektive akustike, kroz uspostavljanje dijaloga između diskursa sound arta, arhitekture i urbanog planiranja. Festival je strukturalno podeljen na simpozijume i site-specific instalacije. Za svaku od pet dnevnih tema simpozijuma korišćena je odgovarajuća arhitektonska lokacija/prostor (odnosi namenski akustičnih i “nemogućih” za rad sa zvukom, javnih i polu-javnih urbanih prostora, završenih i tek planiranih objekata, deponija i kultivisanih lokacija, indoor i outdoor…) kako bi se na “licu mesta” postavili primeri i zvučne ilustracije.Glavnu instalaciju Sirens – an evolution from water, through water, to water potpisuju između ostalih Chris Watson, Max Neuhaus i Mark Bain, a svoje radove kroz nastupe/instalacije predstavili su i Thomas Ankersmit, Akio Suzuki, AGF, Brandon LaBelle, Nik Hummer (Thilges (3)), Chris Watson & BJNilsen, Staalplaat Soundsytem + Lola Soundscape Architects…

Među najzanimljivijim akademskim temama izdvajaju se Acoustic Weapons (Dr. Jürgen Altman), From the eardrum to the heart: how noise, sounds and music are processed in the brain (Dr. Stefan Kölsch), The eye, the ear and the big city (Prof. Susanne Hauser)… Direktor (i glavni kustos) festivala je Carsten Stabenow (član Staalplaat Soundsytema) koji ima višegodišnje iskustvo u organizaciji media art festivala Garage u periodu od 1997-2005. Istoimena organizacija (osnovana zajedno sa Gesine Pagels) funkcioniše kao platforma za za savremenu umetnost i kulturu, sa fokusom na produkcionu podršku, pomoć u umetničkom razvoju i alternativne forme prezentacija, nastavlja da se širi ka različitim lokacijama i kontekstima, sa idejom o jačem umrežavanju.Upravo je ovo umrežavanje sa drugim evropskim i internacionalnim organizacijama (Mutek Montréal, Public Netbase Wien, Kunstradio Wien, Büro Copernicus, Time’s Up Linz, European Media Art Festival EMAF Osnabrück, transmediale i club transmediale Berlin, Mikro.org Berlin, The International Short Film Festival Interfilm Berlin, Singuhr Hörgalerie Berlin, Tesla Berlin) bilo značajan faktor u razvijanju festivala.

www.tunedcity.de

www.dis-patch.com