Mesec i promena

Gordana Kaljalović i Đorđe Odanović
20 – 29. oktobar 2008. > otvaranje u 19h

diptih-1-mch.jpg
Projekat Mesec i promena je zajednički rad dva autora Gordane Kaljalović i Đorđa Odanovića. Fokusira se na neke od suptilnih formi Mesečeve aktivnosti kao polazišta vizuelnih transformacija: večito vraćanje svom početnom obliku, beskonačna periodičnost, obnova, preobražaj i rast, biološki ritam, prolaženje kroz mene, nestajanje i nastajanje, u vezi je sa vodama, kišom, vegetacijom, plodnošću, praiskonskim vodama, svim sto je nepostojano prolazno: noć, vlaga, san, podsvest; menja svoj izgled, evocira smrt i uskrsnuće, asocira na tajnovito, dvostruko, na privid.Projekt je multimedijalnog karaktera. Obuhvata digitalne fotografije na metalnim pločama, video radove i skulpture.

Motiv velike vodene površine /mora / i mračnog neba, koje iza zastora oblaka skriva Mesec, predstavljen je na diptisima Nepostojani Mesec /digitalni printovi na metal.pločama/. Autentičan  snimak morskog pejzaža noću postavljen je nasuprot  varijacije na istu temu, gde se definisane forme  gube, rastvaraju i zamenjuju ih tragovi svetla i valeri tame.Tu se dovršeni oblici rastaču, a nerazvijeni emaniraju.

Dijagram talasa, digitalni print predstavlja linearni trag na pesku koji ostavlja talas.

Pokret kao promena i periodičan ritam prisutan je u video radu Promena. Tamna boja na pesku  menja se ritmično u nove konfiguracije, preobraženo delovanjem talasa /plime i oseke/.

Izbliza i lično, digitalni print na metalu, snimak „Мesecevog pejsaža“ sa koga je uzet uzorak.
Skulpture Iz Mesečevog atlasa i M 20102008 u metalu upućuju na Mesec, ‘’metaforički  evocirajući svetlost i lepotu u mračnom bespuću.’’

Gordana Kaljalović Đorđe Odanović

IZLOŽBA: Mesec i promena
AUTORI: Gordana Kaljalović i Đorđe Odanović
20 – 29. 10. 2008.
Otvaranje: ponedeljak / 20. oktobar / 19h / O3ONE