NAGRAĐEN O3ONE & RAIFFEISEN KALENDAR

nagrada2.jpg
U organizaciji Muzeja Vojvodine i agencije za marketing Publicite, u Novom Sadu je održana XIII izložba najlepših kalendara, među kojima se našao i kalendar nastao kao proizvod uspešne saradnje između O3ONE-a i Raiffeisen banke.Ovaj umetnički kalendar, koji je predstavio je 12 radova, prikazanih u O3ONE-u tokom 2008. godine, zadovoljio je kriterijume ocenjivanja: umetnički kvalitet, zanimljivost tema, dizajnerska rešenja, preglednost, i dr, i našao se među nagrađenima.

nagrada.jpg

Svoje stručno mišljenje i ocenu kvaliteta kalendara dao je žiri XIII u sastavu: Miroslav Mušić, teoretičar i kritičar dizajna (predsednik), Laslo Kapitanj, dizajner, Martin Candir i Dragan Kurucić, foto-dizajneri, Radule Bošković, akademski slikar, Milka Popović, kustos Muzeja Vojvodine, Dušan Pop Đurđev, pesnik i Vladimir Čeh, ekspert za marketing.