MP_exp_17 KAPITAL

MP_art
9 - 21. februar 2009.

beuys_kapital.jpg
Osnovna tema projekta poznatih novosadskih umetnika, problematizuje odnos KAPITALA i UMETNOSTI. Svojim višemedijskim postupkom, a referišući na rad Jozefa Beuysa “Kunst ist Kapital”, oni istražuju granice i prostor prožimanja te dve uzročno posledične činjenice. Dinamičnost kulturnog okvira u kojem se ovaj proces odvija iznova ga pravi aktuelnim i privlačnim za pažnju umetnika i publike kojoj se obraćaju.Viševekovna uslovljenost Umetnosti kapitalom s jedne i mogućnost da Umetnost zadrži minimum autonomije, s druge strane, paradoksalno se prelama kroz radove etabliranih umetnika poput Marine Abramović koju MP apostrofiraju. Ono što su ranije decenije menjale ili potvrđivale na polju Umetnosti, na neki zastrašujući način, to sad čini samo par proteklih godina. Ubrzana dinamika kapitala izdvaja vrednosti u Umetnosti adekvatne uslovima pod kojim funkcioniše tržište, pretvarajući samu Umetnost u Kapital koji je sam sebi cilj. Aktuelnost teme sa posvećenim pristupom umetnika MP-art u njenoj razradi i vizuelizaciji, nedvosmisleno će doneti izložbu vrednu pažnje.

Autor teksta Sasa Pancic

Biografija:
MP_art čine dvoje umetnika koji se potpisuju akronimom svojih imena (Maja Budžarov i Predrag Šiđanin). MP_art fokusiraju svoje interesovanje na zajedničku ekspresiju, prvenstveno putem fizičkog (performans) i meditativnog (slika/tekst/objekat). Koriste digitalne medije (video, Internet) kao i klasične medije (slike, objekte) u funkciji izražavanja svojih kreativnih ideja. Ideje su uglavnom vezane za poimanje lične intime, kao i za strog, kritički odnos prema realnosti koja ih okružuje i na koju njihov rad reflektuje. Većina ideja su realizovane kroz više segmenata određenog projekta, kao i na različitim mestima i sredinama. Nazivi radova su uvek dati u formiranim šiframa (codé), koje predstavljaju medij izražavanja, redni broj rada, kao i sam naziv rada.

Sve dosadašnje umetničke projekte, nastupe, izložbe ili publikacije, moguće je pogledati na web sajtu (www.mpart.nl), koji je kontejner MP_art realizovanih projekata (mada su neki, kao što je HOTELS in continuo).