SLIKE USPEHA

Miodrag Krkobabić
2 - 14. mart 2009.

krko340
…Pozicioniranje nekoga kao umetnika unutar polja umetnosti teži i simboličnoj i ekonomskoj isplativosti. Miodrag Krkobabić pristupa ovoj temi u svojim “Uspešnim serijama” (započetim 2004) i opet iz pomalo drugačije, prilično autoironične perspektive. Ovde je žiža usmerena na različita značenja koja bi pojam “uspeh” mogao da pretpostavlja – bilo da se povezuje s lepotom i modom, slavom, avanturom ili je predstavljen materijalnim fetišima kao što je “besan“ auto. On i neki od njegovih kolega umetnika – Zoran Todorović, Milica Tomić i Dragana Žarevac – portretisani su sa atributima njihovih “ličnih” želja koji su sasvim usklađeni sa stereotipnim slikama uspeha koje predstavlja savremeno društvo…