IZLOŽBA RADOVA STUDENATA ARHITEKTONSKOG FAKULTETA

ACCESS TO ALL
13 - 22. april 2009.

Access to All

Izložba je nastala kao proizvod rada studenata u okviru izbornog predmeta “Access to All” na Diplomskim akademskim studijama (Master) Arhitektonskog fakulteta Univerziteta u Beogradu školske 2008/09.

British Council je 2007. godine pokrenuo projekat “Access to All – Kultura jednakosti”, zahvaljujući donaciji Ministarstva inostranih poslova Velike Britanije, u sklopu kojeg je ostvarena saradnja sa Arhitektonskim fakultetom Univerziteta u Beogradu na pokretanju novog izbornog predmeta. Osnova za pokretanje aktivnosti u okviru ovog projekta je promocija novog socijalnog modela koji bi  promenio odnos prema osobama sa invaliditetom (Svetska Zdravstvena Organizacija procenjuje, iako bez pravih statističkih podataka,  da u Srbiji trenutno živi oko 750,000 osoba sa invaliditetom). Od ovog modela se očekuje da doprinese da osobe sa inviliditetom od pasivnih, dugotrajnih zavisnika o socijalnoj pomoći postanu aktivni učesnici koji ispunjavaju sopstvena prava na izbor, jednakost i prava na ravnopravni pristup javnim službama i resursima. Takođe, srž ovog socijalnog modela je i u adaptaciji postojećih službi i servisa i  inkorporiranju inkluzivnog koncepta u razvoj novih usluga.

Radovi sa izbornog predmeta “Access to All” tretiraju problem arhitektonskih barijera kao mesta koja sputavaju integraciju ovih kategorija stanovništva, čineći ih zavisnim od tuđe asistencije. U užem smislu radovi tretiraju problematiku inkluzivnih prostora u okviru različitih prostornih celina najužeg gradskog jezgra Beograda – dela Bulevara Kralja Aleksandra od Crkve Svetog Marka do Vukovog spomenika.

Kurikulum ovog izbornog predmeta formirali su nastavnici Arhitektonskog fakulteta prof. dr Dragana Vasiljević Tomić, prof. mr Mariela Cvetić i asistent Tatjana Karabegović.