Moja arhitektura

Goran B. Vojvodić
25. oktobar 2010.

Goran B. Vojvodić, arhitekta
1959. Beograd
Stvaralački opus – u korak sa arhitekturom

…angažovan na projektovanju stambenih i rezidencijalnih objekata, hotela, poslovnih i trgovačkih centara, sportskih objekata različite namene, adaptacija i rekonstrukcija objekata, enterijera i javnih prostora, autor je ostvario visoke kreativne i stvaralačke domete, prepoznate od strane strukovnih institucija i šire javnosti…


Izložba kojom će biti predstavljen deo stvaralačkog opusa (period 1995-2010) arhitekte Gorana Vojvodića, upriličena je povodom prijema Velike nagrade arhitekture Saveza arhitekata Srbije za životno delo.