Pazi, umetnost ne ujeda!

9 - 20. novembar 2010. > otvaranje u 19h

Izložba Nikole Džafa nudi ideju da se umetnost doživljava dodirom i drugim čulima. Namenjena je slepim, slabovidim i slepim kod očiju. Objekti i slike su za dodirivanje, načinjeni od krzna, perja, krljušti, kose, a koristi se i Brajevo pismo. Od posetilaca se zahteva da eksponate „istražuju dodirom, bez ustručavanja“. Cilj ovog projekta je višestruk: tolerancija i dijalog, poboljšanje kvaliteta života osoba s hendikepom, suživot.
Biografija:
Rođen 1950. godine u Novom Sadu. Diplomirao je i magistrirao na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu. Član je Udruženja likovnih umetnika Srbije i Vojvodine. Od 1990. pasivizira bavljenje slikarstvom i maksimalno je aktivan u borbi za društvene vrednosti i umetnički dignitet. Idejni tvorac i pokretač grupe LED ART (1993), s kojom kreira i realizuje više od trideset projekata. Suosnivač je Centra za kulturnu dekontaminaciju u Beogradu (1995) i Multimedijalnog centra “Led art” u Novom Sadu (2000). Živi i radi u Petrovaradinu.